Nyheter och press

Rädsla kan suddas bort från hjärnan

Pressmeddelande
2012-09-20

Nybildade känslominnen kan suddas ut ur människans hjärna. Det visar forskare från Uppsala universitet i en ny studie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science. Resultaten kan innebära ett genombrott för forskningen om minne och rädsla.

Thomas Ågren, doktorand på institutionen för psykologi, har under ledning av professorerna Mats Fredrikson och Tomas Furmark visat att man kan sudda ut nybildade känslominnen i människans hjärna.

När människan lär in något skapas ett varaktigt långtidsminne med hjälp av en konsolideringsprocess, vilken beror på bildandet av proteiner. När vi minns något blir detta minne instabilt för ett tag och återbildas sedan i en ny konsolideringsprocess. Man kan därför säga att vi inte minns vad som ursprungligen hänt utan vad vi mindes senaste gången vi tänkte på det som hänt. Genom att störa återbildningsprocessen kan vi påverka minnesinnehållet.

I en studie visade forskarna en neutral bild samtidigt som man gav en obehaglig elstöt. På så sätt kom bilden att väcka rädsla hos deltagarna. För att aktivera rädslominnet visades sedan bilden utan stöten. För en experimentgrupp stördes återbildningsprocessen av rädslominnet med hjälp av upprepade presentationer av bilden. För en kontrollgrupp fick återbildningsprocessen avslutas innan de såg samma upprepade presentationer av bilden.

Genom att i experimentgruppen förhindra att det gamla minnet åter kodades till långtidsminnet försvann rädslan som tidigare förknippats med bilden. Genom att störa återbildningsprocessen omformades alltså minnet från att vara skrämmande till att bli neutralt. Samtidigt kunde forskarna med hjälp av en magnetkamera visa att minnesspåret i hjärnan då också försvann från den del av hjärnan som vanligen lagrar rädslominnen, kärngruppen amygdala i tinningloben.

- Resultaten kan vara ett genombrott för forskningen om minne och rädsla.  I förlängningen kan de nya resultaten innebära förbättrade behandlingsmetoder för miljontals människor i världen som lider av ångestproblem som fobier, posttraumatisk stress och panikångest, säger Thomas Ågren.

För mer information kontakta Thomas Ågren, tel: 018- 471 21 24, 0735-260 602, e-post: thomas.agren@psyk.uu.se

Thomas Ågren et al. (2012) Disruption of reconsolidation erases a fear memory trace in the human amygdala, Science, Sept 21

Bilder för nedladdning:
Thomas Ågren