Premiär för professur i smärtforskning

13 augusti 2012

Uppsala Universitet har som första svenska lärosäte inrättat en professur i klinisk smärtforskning. Nyutnämnd förste innehavare av tjänsten är överläkare Torsten Gordh.

Tjänsten är landets första professur inom klinisk smärtforskning, nyutnämnd innehavare är överläkare Torsten Gordh. Professuren är en markering av Uppsala universitets strävan att stärka forskningen om smärta i syfte att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder i en av sjukvårdens stora utmaningar.

I dag lider 10-20 procent av befolkningen av akut eller kronisk smärta, något som medför stort lidande och låg livskvalitet för dem som drabbas. Dessutom uppgår samhällets kostnader till cirka 80 miljarder kronor per år (enligt uppskattningar från SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården).

Dagens behandlingsmetoder är ofta otillräckliga eller orsakar besvärande biverkningar. För att förbättra behandlingsmetoderna krävs en djupare kunskap om de grundläggande smärtmekanismerna. Basen för professor Torsten Gordhs forskning är den patientnära forskningen vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, landets mest kompletta klinik för utredning och behandling av smärta. Här behandlas alla typer av smärtpatienter, från smärta vid cancersjukdom till långvariga smärtor efter nervskador och smärta från rörelseapparaten.

Forskningen sker i nära samarbete med Uppsala Berzelii center, där grundforskare i samarbete med kliniker studerar smärtans genetiska orsaker och användande av biomarkörer för att bättre förstå de bakomliggande orsakerna till olika smärttillstånd. Här bedrivs även unika studier om möjligheten att avbilda smärtande områden med PET-undersökningar. Medarbetare inom Smärtcentrum driver också forskningsprojekt om psykologiska behandlingsmetoder för att linda lidande vid kronisk smärta.