Universitetets ridverksamhet 350-årsjubilerar

Pressmeddelande
2013-02-27

Vid Uppsala universitet finns den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter Spanska ridskolan i Wien. I höst, den 12 september, firas detta med en heldag fylld av kunskap och lek med hästen i fokus.

-   Det blir ett firande i hästväg, med tidstypisk studentbeväring och ryttare, föreläsningar och lekfulla ryttartävlingar, säger Marianne Andersson, inspector equitandi för ridverksamheten vid universitetet.

Dessutom kommer en jubileumsbok att vara klar lagom till festligheterna den 12 september, med kapitel skrivna av bland andra överbibliotekarie Lars Burman och Margareta Nisser-Dalman, överintendent för Kungl. Husgerådskammaren. Uppsala universitet uppmärksammar jubileumsåret med att instifta fyra nya ridstipendier per termin till de tidigare sex.

-   Det är glädjande och betyder att vi kan ge fler studenter möjlighet till gratis ridning, säger Karin Agenäs, akademistallmästare sedan 2011.

År 1663 startade ridverksamheten som en av exercitierna vid Uppsala universitet. Axel Oxenstierna hade redan innan han blev universitetskansler år 1646 velat att den studerande ungdomen skulle bjudas övningsämnen, s k exercitier, under sin studietid, men det var kanslern Magnus Gabriel De la Gardie som gjorde slag i saken. Exercitierna bestod av moderna språk, fäktning, dans, musik, ritning och ridning.

-   Studenterna var adelsmän som med tanke på framtida diplomatiska eller militära uppdrag ansågs vara i särskilt behov att lära sig språk och dessutom kunna rida, dansa och fäkta, berättar Marianne Andersson.

Den förste förste akademistallmästaren, Henrik Scherer, anställdes 1665 och fick 22 hästar av De la Gardie. Sedan dess har det funnits ridverksamhet i anknytning till universitetet. I dokumenten från denna tid an man läsa om klagomål från professorerna om att studenterna red istället för att studera.

Stallgården låg där Universitetshuset står idag; ovanför dåtidens universitetshus, som idag är Museum Gustavianum. Stallet flyttades till Österplan, vidare till Husagatan vid BMC och slutligen till dagens placering för Akademistallet vid Kvarnbo. Sedan 1978 bedrivs ridskoleverksamheten av Upplands-Västmanlands fältrittklubb. Den akademiska ridinstitutionen består av inspector equitandi, akademistallmästaren samt anställda och studenter vid Uppsala universitet, som idag utöver ridsport.

Detaljerat program för jubileet den 12 september kommer att offentliggöras senare.

För mer information, kontakta Marianne Andersson, tel: 070-425 00 06, marianne.andersson@uadm.uu.se