Nyheter och press

Pressinbjudan konferens: 20 år med EU-medlemskap

Pressmeddelande
2013-03-06

Mycket har hänt i Sverige och EU sedan unionsmedborgarskapet infördes 1992. Hur har förväntningarna infriats och vilka utmaningar finns idag? Nu arrangeras en tvärvetenskaplig internationell konferens som bland annat ska diskutera hur EU medborgarskapet utvecklats och vilka problem vi står inför idag.

Nästan hälften av EU:s befolkning (48 %) känner inte till sina rättigheter som medborgare. EU har därför utlyst år 2013 som ”The year of Citizens” i syfte att öka denna kunskap inom unionen.

Vid Uppsala universitet arrangeras om två veckor (vecka 12) först ett kortare seminarium ”Unionsmedborgarskapet idag och imorgon” och sedan en internationell konferens, ”European Citizenship – twenty years on”. Konferensen den 21-22 mars inleds av EU-minister Birgitta Ohlsson och för samman några av världens främsta specialister. De kommer från olika länder och står för olika politiska kulturer för att bäst återspegla mångfalden i debatten. Konferensen arrangeras av filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i samverkan med juridiska institutionen vid Stockholms universitet och juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

-   Konferensen ger en möjlighet för Sverige och det svenska forskarsamhället att få en övergripande syn och ett kritiskt perspektiv på hur relationen mellan stat och individ utvecklas inom EU, säger Patricia Mindus, forskare vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet.

2013 är det 20 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft. Mycket har hänt både för Sverige och för EU sedan unionsmedborgarskapet infördes 1992. Det har hyllats som världens första postnationella medborgarskap trots att det är ett komplement till de nationella medborgarskapen. EU-medborgaren åtnjuter en rad rättigheter som utökats, förändrats och omtolkats, mot bakgrund av författningsprocessen. Har man levt upp till tidigare förväntningar? Vilka problem möter medborgaren idag och hur kan de lösas på bästa sätt? Vilka utmaningar väntar imorgon? Hur ser andra delar av världen på denna form av medborgarskap?

Konferensen utvärderar unionsmedborgarskapets första 20 år utifrån vad som kan anses stå i motsats till ”medborgarskap”. Det kan vara utanförskap i olika bemärkelser – socialt, politiskt eller rättsligt. Därför är olika vetenskapliga inriktningar och ämnen representerade i konferensen och diskussionen.

Konferensen är uppdelad i fyra sessioner: I den första diskuteras EU medborgarskapets teoretiska grunder; den andra utforskar den rättsliga dimensionen; den tredje sessionen diskuterar frågan ur det politiska perspektivet och den sista sessionen lyfter fram det sociala medborgarskapets roll.

Tid och plats och program: Museum Gustavianum, aula Minus, den 21/3 kl 9.00 till 22/3, kl. 19.00

För mer information, kontakta
Patricia Mindus, mobil: 076-595 76 54, patricia.mindus@filosofi.uu.se, eller
Mauro Zamboni, mobil: 076-632 88 88, Mauro.Zamboni@juridicum.su.se