Pressinbjudan: Första stora vågkraftsgeneratorn sjösätts i Lysekil

Pressmeddelande
2013-03-11

Den 12 mars sjösätts den första stora generatorn i den blivande vågkraftsparken i Lysekil av forskare och doktorander från Uppsala universitet. Media hälsas välkomna att följa sjösättningen.

-   Efter flera års forskning är det nu dags att göra en mer storskalig verklighet av en helt ny energiform som vi tror kommer att bli en bland andra självklara tekniker för att täcka samhällets energibehov i framtiden, säger professor Mats Leijon som lett utvecklingen av tekniken vid Uppsala universitet sedan starten 2002.

- Efter att den första generator installerades 2006 har vi förfinat tekniken för att uppnå högre effekt och kan nu sjösätta en ny generation vårgkraftverk.

I det nya kraftverket används för första gången ett alternativ till den magnet som vanligen används i vågkraftstekniker. Dessa s k permanentmagneter innehåller nämligen sällsynta ämnen som blivit allt dyrare och har negativ miljöpåverkan. Därför använder forskarna i Uppsala nu en ny sorts translator som innehåller ferritmagneter.

För mer information om projektet, kontakta Mats Leijon, mobil: 070-425 09 23.

Anmälan om närvaro på plats görs senast 11 mars kl 17 till Malin Göteman, mobil: 073-764 80 90.

Ett antal journalister/fotografer kan följa med ut i pressbåt till sjösättningsplatsen. OBS Intresseanmälan måste göras i förväg!

Samling för att följa med ut i pressbåten sker vid Rosvikstorg på förmiddagen 12 mars. För exakt tidsangivelse, var god kontakta Malin Göteman.

Finansiärer som haft en avgörande betydelse för projektetet genomförande är:
Vetenskapsrådet; Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur; Kjell och Märta Beijers Stiftelse; CFE (Centrum för Förnybar Elenergiomvandling) II finansierade av Energimyndigheten, Uppsala universitet, Statkraft; VINNOVA; J. Gust. Richert stiftelse; Draka Kabel; Engkvists forskningsstiftelse; Ångpanneföreningens forskningsstiftelse; STandUP; Wallenius stiftelse; Seabased.

Länk till mer information om projektets framåtskridande under åren och om tekniken: http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/WavePower/Lysekilsprojektet.html