Ny forskning om att bli äldre presenteras

Pressmeddelande
2013-03-11

Vad har vi lärt oss av erfarenheterna att lägga ut äldrevård på entreprenad och vad säger den senaste forskningen om intimitet och de nära relationernas betydelse för livskvaliteten på äldre dar? Vid den tvärvetenskapliga fortbildningskonferensen "Forskning pågår" tas åldrande upp ur en mängd olika aspekter.

Tema för årets upplaga av Forskning pågår – om äldre och åldrande är ”Valfrihet, välfärd och välbefinnande?”.

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet inleder med att lyfta konsekvenser av att befolkningen blir allt äldre. Vad händer med ekonomin, de offentliga finanserna, välfärden och samhällets sammanhållning? Lena Kilander, överläkare på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet talar senare om demenssjukdomarnas olika ansikten och hur de tidiga symptomen på olika typer av demens kan se mycket olika ut. Under eftermiddagen talas bland annat om för vem och hur äldreomsorgens värdegrund formuleras samt om nya former för styrning av äldreomsorg.

Tid och plats:
Onsdagen den 13 mars klockan 08.30 - 16.00
Stadsteatern, Kungsgatan 53, Uppsala

Se hela programmet.

Forskning pågår
Den tvärvetenskapliga fortbildningskonferensen Forskning pågår genomförs sedan 2003 i samverkan mellan Uppsala universitet och kommunerna och landstinget i Uppsala län via Regionförbundet Uppsala län. Syftet är att presentera aktuell forskning, skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma och inte minst att stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken.

För mer information:
Anders Westlin, forskningssekreterare, humaniora/samhällsvetenskap, Uppsala universitet, tel.: 018-471 19 01, e-post: anders.westlin@uadm.uu.se
Bo Lerman, FoU-samordnare, Regionförbundet Uppsala län, tel: 018-18 21 21, e-post: bo.lerman@regionuppsala.se