Nyheter och press

Sovjetiska arkiv ämne för internationell konferens

Pressmeddelande
2013-04-17

Öppnandet av forna Sovjetunionens många arkiv i Ryssland och grannländerna har haft stor betydelse för historieforskningen. Inte minst för bilden av politiken under kalla kriget, de sovjetiska lägren Gulag och svälten under andra världskriget. Den 10-11 maj samlas de främsta inom arkivforskningen på en konferens vid Uppsala universitets Centrum för Rysslandsstudier.

 Världens kunskap om Sovjettiden har ökat radikalt som ett resultat av den så kallade ”arkivrevolutionen” som inleddes under 1990-talet. I takt med Sovjetunionens nedmontering fick världen plötsligt tillgång till mängder av tidigare helt stängda arkiv – en guldgruva för historiker, statsvetare, ekonomer och kulturvetare i hela världen.

-   Öppnandet av dessa arkiv har haft en enorm betydelse. Nya fakta har kommit fram som lett till omtolkningar av flera historiska skeenden, säger Martin Kragh, forskare vid Centrum för Rysslandsstudier och själv arkivforskare.

Det finns mängder av exempel på högintressant material man funnit i arkiven: Goebbels dagbok, siffror på hur många som arresterades och dog i Gulag, politiska dokument från kalla kriget, Stalins privata korrespondens med sina närmaste underordnade, Lenins undertecknade order om att avrätta tsarfamiljen, en KGB-manual.

-   Det handlar både om rena överraskningar och nya detaljer om sådant som redan var känt. Vi visste till exempel väldigt lite om Sovjetunionens atombombsprojekt. Arkiven har hjälpt oss att svara på många ”när, hur och varför?”, säger Martin Kragh.

Sammantaget har dokumenten lett till en betydligt mer sammansatt och detaljerad bild av Sovjettiden. Man vet till exempel hur beslutordningen såg ut, hur massvälten på sovjetiska landsbygden 1932-1933 diskuterades och hur mycket Stalin visste om Hitlers planer på att attackera Sovjet.

Under konferensen diskuteras kunskapsläget inom arkivforskningens olika områden: Sovjetunionens ekonomi, politik, juridik, sociala historia och teknologi.

Media hälsas välkomna till konferensen! Dagen före arrangeras ett halvdags seminarium om forskningsläget gällande Raoul Wallenberg – även till det är media välkomna!

Tid och plats för konferensen:
10 maj kl. 9.15-17.20 Universitetshuset, sal IX.
11 maj kl. 9.00- 17.20 Museum Gustavianum, Auditorium Minus.

Tid och plats för Wallenbergseminariet:
9 maj, kl. 15.15- 17.00, Centrum för Rysslandsstudiers bibliotek, Gamla torget 3.

Arkivkonferensen finansieras bland annat av Riksbankens jubileumsfond.

Länk till mer information och program på Centrum för Rysslandsstudiers webbplats:
http://www.ucrs.uu.se/archives/

För mer information och anmälan, kontakta Martin Kragh vid Centrum för rysslandsstudier, tel: 018-471 53 59, mobil: 070-897 67 06, martin.kragh@ucrs.uu.se