Universitetet sörjer Anna Lindh

11 september 2003

Med anledning av morgonens tragiska besked att utrikesminister Anna Lindh har avlidit, vill Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist lämna följande kommentar:

"Uppsala universitet sörjer en tidigare student och vän. Anna Lindh studerade vid universitetet och avlade jur kand-examen 1982. Som utrikesminister har hon varit en ofta sedd gäst i samband med många besök och har hållit god kontakt med oss." Anna Lindh skrevs in vid juridiska institutionen i Uppsala höstterminen 1977 och tog sin examen 1982. Hon var hedersledamot vid Östgöta nation i Uppsala och i Juridiska föreningen. Efter sin examen har hon ofta besökt universitetet, t ex vid Dag Hammarsköldföreläsningarna och har också visat engagemang för universitetets alumnverksamhet för tidigare studenter. Kontaktperson: Informationschef Karin Carlsson, tel: 070-425 06 15 Annica Hulth, tel: 018-471 22 60, 070-425 09 39.