Barns sång ämne för tvådagarskonferens

Pressmeddelande
2008-01-30

Hur fungerar barns röster? Hur kan de sjunga och hur vill de sjunga? Uppsala University Education i samarbete Körcentrum vid Uppsala universitet arrangerar den 4-5 februari en kurs för alla som kommer i kontakt med sjungande barn. Syftet är att bidra med kunskap från forskning inom olika områden och inspirera till nytt skapande tillsammans med barn.

Kursen ”Barn och sång. Hur kan barn sjunga – hur vill barn sjunga?” vänder sig till bl a musiklärare, kyrkomusiker samt lärare i förskola och skola. Bland de cirka 100 deltagarna finns även logopeder och musikproducenter. De flesta av föreläsarna är också medförfattare till den uppmärksammade och nyligen utgivna boken ”Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit”. - Det finns mycket spännande forskning från andra kunskapsområden att komplettera den musikpedagogiska kunskapen med för alla som jobbar med sjungande barn, säger Gunnel Fagius, konferensens ordförande och forskningssamordnare vid Körcentrum. Inom lingvistiken finns kunskap om den språkliga kommunikationen mellan små barn och vuxna som en tidig väg in i sjungandet. Neurofysiologin kan berätta hur hjärnan reagerar på impulser från sång och musik. Foniatrin och logopedin har kunskap om hur röstapparaten är uppbyggd och utvecklas under uppväxten och musikhistorikern har mycket att berätta om sångideal och traditioner över tid. Spelar det någon roll när man börjar sjunga? Hur skriver man sånger för barn och hur ger man plats för barns eget skapande? Kursen ska förhoppningsvis kunna ge svar på många frågor om barn och sjungande. - Det finns ett sångideal i samhället som barn fångar upp. De lyssnar mycket på låga, starka vuxenröster som de vill härma, men som egentligen inte passar barns röster. Risken är att vi får fler ”brummare” och barn med pressade röster som aldrig upptäcker sin egen sångröst, säger Gunnel Fagius. Kontaktperson: Gunnel Fagius, Körcentrum, mobil 070-214 13 70. Länken till programmet http://130.238.132.227/4DCGI/beskrivning?kursID=752&random=32559