Juristerna utser två domare till hedersdoktorer

Pressmeddelande
30 september 2013

Tidigare vice ordföranden i Europadomstolen, Elisabeth Palm, och justitierådet Ingemar Persson har utsetts till nya hedersdoktorer inom Uppsala universitets juridiska fakultet.

Elisabeth Palm var domare i den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg mellan 1988 och 2003. Åren 1998-2001 var hon domstolens vice ordförande. Under hennes tid skedde stora och viktiga förändringar, dels av domstolens verksamhet, dels i Europakonventionens och Europadomstolens ställning i svensk rätt. Elisabeth Palm bidrog på flera sätt positivt till dessa förändringar. Hon har under sin karriär även verkat som expeditionschef, statssekreterare, regeringsråd och kammarrättspresident. Efter sin tid vid Europadomstolen har hon fortsatt sitt engagemang, bland annat som ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Ingemar Persson är domare i Högsta domstolen sedan 2010. Före det har han gedigen erfarenhet av arbete som domare i tingsrätt, hovrätt och skiljenämnder. Han har också arbetat som lagstiftare i central civilrätt på Justitiedepartementet och har i skilda roller deltagit i flera civilrättsliga lagstiftningsutredningar. Under åren 1985-1991 undervisade han vid Juridiska institutionen i Uppsala och har sedan dess upprätthållit tät kontakt med och stort intresse för institutionens forskare, lärare och studenter. Ingemar Persson har producerat läromedel, artiklar och lagkommentarer i centrala civilrättsliga ämnen. Han har också aktivt medverkat i den Nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter och har under många år fungerat som en viktig kunskapsförmedlare mellan den civilrättsvetenskapliga forskningen och den juridiska praktiken vid domstolar och myndigheter.

För mer information, kontakta:
Docent Eric Bylander (ang Palm), tel: 018-471 20 99, eric.bylander@jur.uu.se samt professor Mikael Möller (ang Persson), tel 018-471 76 70, mikael.moller@jur.uu.se, eller Karin Åhman (ang Persson), tel: 018-471 1998, karin.ahman@jur.uu.se