Nyheter och press

Möt tre författares skrivande om Nazityskland och Förintelsen

Pressmeddelande
2014-03-25

Göran Rosenberg, Steve Sem-Sandberg och Torsten Pettersson: Tre författare som skildrar Nazityskland och Förintelsen. De möts vid ett seminarium som arrangeras av Forum för Tysklandsstudier vid Uppsala universitet den 2 april.

Under de senaste åren har det kommit ut tre intressanta och uppmärksammade böcker på svenska, som med olika litterära tekniker skildrar Nazityskland och Förintelsen: Steve Sem-Sandbergs De fattiga i Łódź (2009), Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012) och Torsten Petterssons Hitlers fiender (2013). De tre böckerna förhåller sig på olika sätt till det fiktiva och litterära. Sem-Sandberg skriver en dokumentärroman, Rosenberg en biografi, medan Pettersson uttryckligen betonar att hans kriminalroman är fiktion.

Nästa vecka anordnar Forum för Tysklandsstudier ett seminarium med de tre författarna i Universitetshuset i Uppsala. Temat är Att skriva om Nazityskland och Förintelsen: Fakta och fiktion / Begränsningar och möjligheter. Programmet består av föredrag, där Steve Sem-Sandberg, Göran Rosenberg och Torsten Pettersson presenterar sitt skrivande, därefter följer en paneldiskussion. Seminariet avslutas med att de tre författarna läser ur sina verk.

Allmänhet och medier hälsas välkomna till seminariet.

Tid och plats:
Den 2 april, kl 15:15-19 i Universitetshuset, sal X

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta gärna professor Bo Andersson, tel: 0709-262 399, e-post: bo.andersson@moderna.uu.se