Mångmiljonanslag till avancerad avbildningsutrustning

Pressmeddelande
2014-03-27

Uppsala universitet har fått cirka 28 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till avancerad avbildningsutrustning. Tillsammans med redan befintlig medicinsk teknik kommer den att skapa en helt unik nationell forskningsresurs.

Olika avbildningstekniker används idag bland annat för att diagnosticera sjukdomar. PET (positronemissionsstomografi) är en mycket känslig sådan teknik där en molekyl märkt med en kortlivad radioaktiv isotop kan följas i en kropp, vilket möjliggör framtagning av tredimensionella bilder. Tekniken har inneburit ökade möjligheter till tidig upptäckt och förbättrad behandling av en rad sjukdomar. Än mer effektiv blir utrustningen om den kombineras med så kallad magnetröntgen.

Uppsala universitet har som första lärosäte i Sverige tidigare fått anslag för en sådan kombinerad utrusning för kliniskt bruk, placerad på Akademiska sjukhuset men nationellt tillgänglig. Med det nu aktuella anslaget ska denna kompletteras med en liknande utrusning för preklinisk användning.

-   Uppsala får landets enda kompletta resurs för PET/MR-teknik för hela kedjan från grundforskning till klinik. Det är goda nyheter för flera forskargrupper vid Uppsala universitet, men också för andra forskare i landet, säger Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi och huvudsökande.

Bakom ansökan står uppsalaforskare från vetenskapsområdena för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap, och en grupp vid Karolinska Institutet.

Övriga lärosäten som får dela på totalt 203 miljoner kronor för nationellt viktig infrastruktur är Chalmers, Göteborgs universitet, Umeå universitet och KTH. 

För mer information, kontakta Mats Larhed, tel: 070-493 53 83