Nycklar till predikoframgång

27 september 1996

Vad är det som gör att en predikan går hem? Det är den frågan Ingemar Söderström ställt sig i den doktorsavhandling han försvarar fredagen den 4 oktober kl. 9.15, då han disputerar vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Ingemar Söderström, som i sin undersökning såväl videofilmat som intervjuat gudstjänstbesökare, samtalat med prästerna och analyserat predikotexterna, finner att ett ömsesidigt gott förhållande mellan präst och gudstjänstbesökare har en avgörande betydelse för hur predikan tas emot. Dessutom har det berättande inslaget i predikan stor betydelse. Det är berättelsen mer än retoriken, som gudstjänstbesökaren kan ta till sig och själv använda sig av för att föra vidare budskapet i predikan.