Nyheter och press

Nya anslag möjliggör ny forskning om artbildning, matematisk fysik och hjärtsjukdom

Pressmeddelande
2014-10-02

Tre forskningsprojekt vid Uppsala universitet har beviljats nya stora anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Pengarna kommer att användas till forskning om genomiken bakom arters utveckling, identifiering av individuella risker för hjärt- och lungsjukdomar samt för forskning inom kvantfältteori och symplektisk geometri.

Ett av de nya projekten som får forskningsmedel från stiftelsen leds av Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi. Tillsammans med kollegorna Mattias Jakobsson, Anna Qvarnström och Jochen Wolf har han beviljats 42 249 000 kronor under fem år för projektet “The genomics of species diversification”. För att ta reda på mer om hur det går till när nya arter bildas kommer forskarna att studera hur arvsmassan utvecklats på lång och kort sikt i två välkända modellsystem för artbildning, kråkor och flugsnappare. Genetiska likheter och olikheter kommer att kvantifieras och karaktäriseras och matematiska modeller kommer att vidareutvecklas för att beskriva utvecklingsprocessen. Uppsalaforskarna har redan tidigare sekvenserat både kråkans och flugsnapparens arvsmassa.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har också beviljat 100 miljoner kronor till forskningsstudien ”SCAPIS”, The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Studien är nationell och Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, är en av ledarna. ”SCAPIS” anses ha stora möjligheter att leverera viktiga resultat i kampen mot lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Studien initierades av Hjärt-och Lungfonden och involverar landets alla universitetssjukhus. 30 000 män och kvinnor mellan 50 och 65 år kommer att ingå i undersökningsgruppen. Projektets mål är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, stroke samt lungsjukdomar som exempelvis KOL.

Matematikprofessorn Tobias Ekholm har tillsammans med Maxim Zabzine, professor i fysik, beviljats 35 131 000 kronor under fem år för projektet ”Geometry and Physics”. Forskningsprogrammet kommer att verka i ett område mellan fysik och matematik där kvantfältteori, strängteori och symplektisk geometri kommer att vara centrala områden. Den moderna utvecklingen av dessa områden domineras av topologisk kvantfältteori och strängteori och så kallade holomorfa kurvtekniker. I forskningsprojektet kommer speciell uppmärksamhet att ägnas åt så kallade dualiteter som är (ofta oväntade) samband mellan olika områden eller teorier där ett svårförståeligt problem i en teori har en väsentligt enklare motsvarighet i den duala teorin.

Fler Uppsalaforskare har fått beviljade anslag från stiftelsen i egenskap av medsökande i projekt där huvudsökande är verksam vid ett annat lärosäte.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

För mer information om forskningsprojekten kontakta forskarna:

Hans Ellegren, tel: 070-4250637 e-post: Hans.Ellegren@ebc.uu.se
Lars Lind, tel: 073-0502878  e-post: lars.lind@medsci.uu.se
Tobias Ekholm, tel: 018-471 6399 e-post: Tobias.Ekholm@math.uu.se