Nyheter och press

Premiär för tvärvetenskaplig studentkonferens på Ångström

Pressmeddelande
2014-10-06

Den 8 oktober hålls för första gången en tvärvetenskaplig studentkonferens på Ångströmlaboratoriet. Drygt 350 studenter samlas för att bli bättre på att kommunicera över naturvetenskapliga ämnesområden och presentera vetenskapligt material på ett intresseväckande och förståeligt sätt.

Världen står inför en rad kritiska tekniska och sociala utmaningar som i många fall skulle kunna lösas genom ökade samarbeten mellan naturvetenskapliga ämnen. Men dessa uteblir på grund av kommunikationsproblem som orsakas av olika sätt att formulera problemställningar, illustrera data och slutsatser, samt bristen på en gemensam terminologi. För att öka kommunikation och förståelse mellan olika naturvetenskapliga ämnen arrangeras Naturvetarkonferensen av DiaNa kommunikationsträning vid Uppsala universitet den 8 oktober.

Konferensen blir en mötesplats för drygt 350 studenter inom olika naturvetenskapliga ämnen. Genom att lyssna till studentpresentationer samt ge och få återkoppling på dessa, ges studenterna en ökad medvetenhet om hur språkval och problemställningar kan variera mellan ämnena. Målet är att göra studenterna bättre på att kommunicera och samarbeta mellan områden och att få dem att inse vikten av att presentera vetenskapligt material på ett intressant och begripligt sätt.

Det tvärvetenskapliga perspektivet presenteras redan i det inledande föredraget då Helene Andersson Svahn, professor på KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om det senaste inom nanobioteknologi - ett gränsöverskridande ämne där biologi och teknologi förenas.

Läs mer om Naturvetarkonferensen och programmet den 8 oktober.

Naturvetarkonferensen 2014
Tid och dag: Onsdagen den 8 oktober kl.13.15 -17.00
Plats: Siegbahnsalen och Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

OBS! Åhörare hälsas varmt välkomna till studentpresentationerna kl.14.15, registrering krävs kl 12.00-13.00 utanför Siegbahnsalen

För ytterligare upplysningar, kontakta Katarina Andreasen, docent och projektledare,
DiaNa kommunikationsträning, 018-471 63 05, katarina.andreasen@ibg.uu.se

Naturvetarkonferensen anordnas av DiaNa, kommunikationsträning vid institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet, för studenter på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kommunikationsträningen startades 2001. Inom DiaNa ges idag övningar i kategorierna muntlig och skriftlig kommunikation, samt övning i gruppinteraktion. Utöver handledarkurser ordnas även nätverksträffar för lärarna och varje år hålls en naturvetarkonferens för studenterna där de får möjlighet att hålla en presentation inför stor publik. För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.