Nyheter och press

Ny hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten

Pressmeddelande
2014-10-10

Biokemisten Bo Öberg, tidigare bland annat forskningschef på företaget Medivir och en av företagets grundare, har utsetts till hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Bo Öberg startade sin karriär vid institutionen för biokemi vid Uppsala universitet och bedrev forskning om separationsmetoder på nobelpristagaren Arne Tiselius institution. Hans forskning inriktades därefter bland annat på studier av replikering av poliovirus och translatation av adenovirus mRNA tillsammans med Lennart Philipson. Hans studier av inhibitorer av viral polymeras och upptäckten av foscarnet som medel mot herpes väckte mycket stort intresse och Öberg kom att bli en mycket frekvent anlitad konsult på Astra Läkemedel i Södertälje.

Han rekryterades 1978 till Astra Läkemedel och blev chef för biologigruppen i det pågående antivirala projektet. Han var under perioden 1982‐1988 chef för Antiviral Therapy vid Astra. 1984 utsågs han till adjungerad professor vid institutionen för virologi vid Karolinska Institutet.

Bo Öberg var en av grundarna av Medivir AB år 1988 och var företagets forskningschef fram till 1999. Han har därefter haft ett stort antal nyckelpositioner inom Medivir och inom bolag som på olika sätt varit och är kopplade till Medivir, bland annat som VD. Han har varit ledamot av det Medicinska Forskningsrådet och ordförande inom program på Stiftelsen för strategisk forskning och Mistra. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar i välrenommerade tidskrifter och har ett stort antal beviljade patent. Bo Öberg har mycket förtjänstfullt verkat i gränssnittet mellan industri och akademi till gagn för farmaceutiska fakultetens läkemedelsinriktade utbildning och forskning. Bo Öberg erhöll 2010 det prestigefyllda priset Elion Award för "outstanding research in the field of antiviral research".

Promotionen äger rum i januari 2015.

För mer information, kontakta värden professor Anders Karlén, tel: 018-471 42 93, anders.karlen@orgfarm.uu.se