Nyheter och press

Kromosomer har en avancerad förmåga att ”hitta rätt”

Pressmeddelande
2014-11-07

Forskare vid Uppsala universitet har för första gången identifierat den gemensamma sekvensen hos fåglars könskromosomer. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, visar att kromosomerna har en mycket avancerad förmåga att ”hitta” sin kopia vid celldelning.

När könsceller bildas genom celldelning krävs att en kopia av varje kromosom fördelas till de två dottercellerna. Detta sker genom att kromosomerna radar upp sig längs cellens mittlinje och där ”hittar” sin respektive kopia. Vardera en uppsättning av kromosomerna dras sedan till cellens två ändor innan celldelningen kan ske.

Kromosomerna finner sin kopia baserat på likheten i DNA-sekvensen. I en studie som idag publiceras i Nature Communications visas att kravet på likhet är mindre än man tidigare trott.

- Det tycks räcka att så pass lite som 1 procent av kromosomparet har samma DNA-sekvens, säger professor Hans Ellegren vid Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet, som lett studien.

Uppsalagruppen, där framför allt Linnea Smeds och Takeshi Kawakami gjort en stor del av arbetet, har undersökt könskromosomerna. Hos det ena könet av många arter finns två olika kromosomer, t ex människans X- och Y-kromosom. Precis som andra kromosompar så måste dessa kunna hitta varandra vid celldelningen och därför har de till delar samma DNA-sekvens.

- Vi har för första gången identifierat den gemensamma sekvensen hos fåglars könskromosomer. Den utgörs av mindre än 1 procent av den totala kromosomlängden och innehåller bara en bråkdel av könskromosomernas gener, säger Hans Ellegren

De nya resultaten visar att kromosomer har en avancerad förmåga att ”hitta rätt” bland de miljarder byggstenar som DNA-molekylen innehåller. Om denna process går fel vid celldelningen bildas könsceller med avvikelser i antal kromosomer och sådana celler är oftast inte livskraftiga.


För mer information kontakta gärna Hans Ellegren tel: 070-4250637, e-post: Hans.Ellegren@ebc.uu.se

Genomic identification and characterization of the pseudoautosomal region in highly differentiated avian sex chromosomes, Nature Communications, DOI: NCOMMS6448