Nyheter och press

Pressinbjudan: Konferens om juridiken som reglerar skola och utbildning

Pressmeddelande
2014-11-21

Tillsynen, den politiska styrningen och ordning och reda i skolan är några av de ämnen som står på programmet för endagskonferensen i utbildningsrätt som arrangeras vid Uppsala universitet den 26 november.

En av de inbjudna talarna är Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler som kommer att öppna konferensen med att tala om just tillsynen över skolan. Andra talare och seminarieledare är i huvudsak forskare inom rättsvetenskap och humaniora. Även personer utanför akademin deltar.

Konferensens eftermiddag innehåller 12 kortare seminarier som tar upp många frågor som återkommande dyker upp i olika debatter, såsom kränkningar i skolan och rektorers och lärares befogenheter att vidta åtgärder för att hålla ordning på elever. Ett seminarium kommer att diskutera hur skolan bör/ska förhålla sig till religionsuttryck så som kläder, symboler och mat och ett annat seminarium behandlar elevens rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt skollagstiftningen efter 16-års ålder.

Se hela programmet.

Inbjudna konferensdeltagare är dels akademiskt verksamma personer, dels representanter för samhället i övrigt såsom skolrektorer och lärarförbunden. Journalister som önskar vara med anmäler sig till amanuens Linnéa Wisell, e-post: Linnea.Wisell@jur.uu.se tel: 073–785 74 99

Tid: 26 november, 9.45 – ca 17
Plats: Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala

Arrangörer är IfU – Institutet för utbildningsrätt (under bildande) vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja och bedriva forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige.