Nyheter och press

Svensk forskning ut i världen

Pressmeddelande
2014-11-24

Svensk forskning ska bli mer känd utomlands. Det är målet med ett tvåårigt projekt som är gemensamt för sex svenska universitet och som riktas mot fem länder i Asien och Sydamerika.

Projektet får en officiell start 24 november då ambassadörerna från Brasilien, Indonesien, Kina, Singapore och Sydkorea träffar företrädare för Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, KTH, Chalmers och Lund på en sammankomst i Stockholm.

Swedish Academic Collaboration Forum är projektnamnet som har finansiering från STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och de sex universiteten.

Med start våren 2015 ska svenska forskare hålla forskningsseminarier på plats i Brasilien, Indonesien, Kina, Singapore och Sydkorea. Seminarierna fokuserar på gemensamma intresseområden såsom hållbarhet, life science och innovation och organiseras i samarbete med universitet, myndigheter och andra intressenter i värdländerna.

– Internationella kontakter är en naturlig del av forskarsamhället och många forskare har nära samarbeten med andra länders forskare. Med detta initiativ vill vi stärka bilden av Sverige som framgångsrik forskningsnation och en förhoppning är att seminarierna blir startpunkten på nya forskningssamarbeten, säger rektor för Uppsala universitet Eva Åkesson.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och stärka redan existerande forskningssamarbeten, skapa nya relationer och initiativ mellan forskare i Sverige och resten av världen för att tillsammans utveckla lösningar på globala problem samt koppla samman företag och forskning genom innovation.

Läs mer om projektet på webbplatsen för Swedish Academic Collaboration Forum www.sacf.se.

För ytterligare information:
Huvudprojektledare Sonia Coelho Sutton, Lunds universitet, (sonia.coelho_sutton@er.lu.se), tel: 072-727 77 08
Delprojektledare Erika Dabhilkar, Uppsala universitet (erika.dabilkar@uadm.uu.se), tel. 070-425 03 39