Nyheter och press

Ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet

Pressmeddelande
2014-11-26

Katarina Bjelke, idag chef vid utbildningsdepartementets forskningsavdelning, blir ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Katarina Bjelke arbetar sedan 2008 som departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet. Enheten samordnar regeringens forskningspolitik och i hennes ansvar ingår även att ansvara för elva myndigheter, bl.a. Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen. Hon ansvarar även för ramprogrammet för forskning på EU-nivå och har senast förhandlat Horizon 2020 för Sveriges räkning. Hon är ordförande i Nobelstiftelsens revisionskollegium och styrelseledamot i ESS AB.

Under perioden 2002-2008 var Katarina Bjelke chef för forsknings- och forskarutbildningsavdelningen vid Karolinska institutet. 2001 var hon chef för Internationella enheten vid samma lärosäte och år 2000 för Grants Office. Hon disputerade i ämnet neuroanatomi 1997 vid Karolinska institutet, har en tandläkarexamen från 1989 och har gått Handelshögskolans program för högre chefer (OSMP) 2003.

För mer information, kontakta Stina Nyström, personaldirektör Uppsala universitet, tel: 070-425 00 40, stina.nystrom@uadm.uu.se