Nyheter och press

Antibiotikaresistens på agendan i Uppsala, Sverige och världen

Pressmeddelande
2014-12-02

Temat för nästa Uppsala Health Summit, som äger rum den 2-3 juni 2015 i Uppsala, är antibiotikaresistens – en av vår tids största globala hälsoutmaningar. Konferensen kommer att ta avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som idag diskuteras vid ett toppmöte i Stockholm men kommer att lanseras vid ett nytt toppmöte i maj.

Denna vecka träffas representanter från ett 30-tal regeringar och WHO i Stockholm, med Folkhälsomyndigheten som värd. Mötet ingår som en del i utvecklingen av den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens som WHO ska presentera 2015 och ämnet är övervakning och informationssystem, nödvändiga för att följa resistensens konsekvenser och effekterna av olika insatser. Syftet är att öka engagemanget bland medlemsländerna, få dem att stödja standardiserade övervakningssystem och sluta upp bakom handlingsplanen.

I maj 2015 är det dags för WHO:s toppmöte då den globala handlingsplanen för antibiotikaresistens står på agendan. I rapporten ”Antimicrobial Resistance – Global Surveillance” från i år understryker WHO att vanliga infektioner, till exempel lunginflammation och urinvägsinfektion, blir dödliga igen om inget görs för bekämpa den snabbt ökande antibiotikaresistensen och bristen på nya antibiotika.

- Uppsala Health Summit i juni kommer att ta vid där WHO:s möte slutar. Handlingsplanen ska identifiera vad som måste göras, vi kommer att diskutera hur det ska bli verklighet, vilka hinder måste överbryggas och vem som har ansvaret, säger Thomas Tängdén, forskarassistent vid Uppsala universitet och ordförande i programkommittén för Uppsala Health Summit.

Mötet i Uppsala vänder sig till en grupp inbjudna experter, beslutsfattare och representanter för internationella hälsoorganisationer från hela världen. En stor del av tiden kommer att avsättas för dialog i mindre grupper kring utvalda nyckelfrågor. Exempel på ämnen är nya ekonomiska modeller för framtagning och distribution av nya antibiotika, rationell användning, tillgänglighet i låg- och medelinkomstländer, diagnostik, antibiotikaanvändning till djur samt resistens i miljön.

- I Uppsala finns den internationellt ledande kompetens, som krävs för att kunna ställa de relevanta frågorna. Målet är att föra frågan ett steg framåt i dialog med aktörer som har mandat och möjligheter att agera, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit.

Detaljerat program blir klart under våren.

För mer information se Uppsala Health Summits webbplats.

För mer information om Uppsala Health Summit, kontakta projektledare Madeleine Neil, tel: 018-471 19 37, 070-425 08 91, madeleine.neil@uadm.uu.se