Nyheter och press

Uppsalaforskare skildrar hundens 10 000-åriga kulturhistoria i Sverige i ny bok

Pressmeddelande
2014-12-04

Hunden har länge spelat en viktig roll i människans tillvaro. Den har vaktat och värmt oss samtidigt som den också har spelat en roll i vårt religiösa och rituella liv. I en nyutgiven bok skriver forskare från vitt skilda vetenskapsområden om hundens och människans gemensamma historia.

Hunden har länge skänkt oss sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och till och med proteinreserv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan.

På initiativ av det tvärvetenskapliga husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet i samarbete med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har bidrag från en rad forskare samlats till en volym som speglar hundens brokiga tillvaro och den skiftande syn på hunden som funnits i Sverige.

Boken följer utvecklingen av hundhållningen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

Innehåll:
Zoologen Staffan Thorman: Hunden som människans följeslagare genom tiderna.
Arkeologen Anne-Sofie Gräslund: En hund begraven. Hunden från stenålder till medeltid.
Litteraturvetaren Daniel Möller: Pompes aska och stoft. Hundgravspoesins funktioner under stormakts- och frihetstiden.
Konsthistorikern Eva-Lena Bengtsson: Bland stubbar, gräs och sidentyg. Om hundens plats i svensk konst.
Folkloristen Bengt af Klintberg: Några legendariska hundar.
Etnobiologen Ingvar Svanberg: "Skäller när han skälla bör". Allmogehunden i det förindustriella Sverige.
Namnforskaren Katharina Leibring: Från Trogen till Tyson. Hundnamn i Sverige i förändring.
Idéhistorikern Karin Dirke: Från bruksdjur till livskamrat. Hundens 1900-talshistoria speglad i hundlitteraturen.
Religionsvetaren Jenny Berglund: Hunden i ett mångreligiöst samhälle.

Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa–hund i Sverige. (2014) Ingår som nr 133 i skriftserien Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi

För mer information var vänlig kontakta:
Anne-Sofie Gräslund, tel: 018-471 3559 eller 070-5733121, e-post: anne-sofie.graslund@arkeologi.uu.se
eller Ingvar Svanberg,tel: 018-471 16 85, e-post: ingvar.svanberg@ucrs.uu.se