Nyheter och press

​ Planeringen av Stockholm leder till segregation

Pressmeddelande
2014-12-08

Stadsplaneringen av Stockholm bidrar till att staden blir mer segregerad och orättvis. Det visar en ny avhandling av kulturgeografen Jon Loit från Uppsala universitet. I den pågående stadsplaneringen av Stockholm dominerar en nyliberal marknadsorienterad inriktning med mål att främja tillväxten medan de sociala målsättningarna får stå tillbaka. I avhandlingen "En stad i världsklass - hur och för vem" har Jon Loit undersökt om Stockholms planering motverkar segregation och medverkar till en rättvisare stad. Titeln refererar till stadens vision som är "Ett Stockholm i världsklass”. Den övergripande inriktningen för planeringen och den pågående stadsplaneringen av två områden med olika utgångspunkter och förutsättningar har undersökts av Loit. Dels förändringsplaneringen av miljonprogramsstadsdelarna runt Järvafältet inom ramen för Järvalyftet, dels det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Segregationen av personer i Stockholm med olika socioekonomiska resurser och etnisk b

- Sammantaget kan Stockholms planering förväntas resultera i en exkluderande stad reserverad för invånare med arbete och högre inkomster, konstaterar Jon Loit.

Ett resultat av planeringen är att segregationen cementeras och Stockholm fortsätter att vara en delad stad. I synnerhet planerandet och byggandet av ett livsstilsområde för socioekonomiskt starka grupper som Norra Djurgårdsstaden innebär att segregationen förstärks då det relationella förhållandet mellan bostadsområden består.

- Planeringen är således med nuvarande inriktning inte en lösning på segregationen utan ett problem, menar Jon Loit.

Avhandlingen En stad i världsklass - hur och för vem? försvarades den 5 december 2014. 

För mer information kontakta Jon Loit, tel: 073-505 92 98, e-post: Jon.Loit@ibf.uu.se.