Nyheter och press

Årets Ulla och Stig Holmquistpristagare har utsetts

Pressmeddelande
2014-12-08

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område.

Professor Mats Larhed tilldelas priset för sin utomordentliga kompetens i central organisk kemi. Han är internationellt känd genom sitt arbete med mikrovågsinducerad organisk syntes där palladiumkatalyserade reaktioner (Heck, Stille, Suzuki) står i centrum. Resultaten är av stor betydelse för metodutveckling inom synteskemin men också inom läkemedelskemi. Det finns flera exempel på hur design och mikrovågsaccelererad syntes kan bidra till olika viktiga och nya mediciner. Larhed har en omfattande publikationslista i högt rankade tidskrifter och en mycket stor del av dessa är publicerade i tidskrifter för organisk kemi. Larhed är dessutom en eftertraktad föreläsare.

Prissumman är cirka en miljon kronor. Förslag till pristagare har beretts av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekan för forskning, sektionsdekan i kemi, farmaceutiska fakultetens dekanus samt medicinska fakultetens dekanus. De förslag som inkommit har dessutom sakkunniggranskats av externa granskare. Beslut fattas av rektor.

För mer information kontakta Maria Berglöf Stridh, tel: 018-471 1872, 070-4250678 eller e-post: maria.berglof@uadm.uu.se