Nyheter och press

Ny kunskap om samutveckling mellan virus och värdorganismer.

Pressmeddelande
2014-12-22

Retrovirus är betydande patogener som har attackerat ryggradsdjur under miljontals år. Nu presenterar forskare från Uppsala universitet och Lunds universitet ny kunskap om den långa samutvecklingen mellan retrovirus och deras värdorganismer genom att studera endogena retrovirus (ERVs), retrovirus vars gener blivit en del av värdorganismen arvsmassa. Resultaten publiceras nu i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Retrovirus, inklusive HIV hos människor, måste bli en del av värdcellens arvsmassa för att producera nya virus. Ibland kan retrovirus infiltrera könsceller och nedärvas till värdens avkomma som ERV. Stora delar av ryggradsdjurs arvsmassor utgörs av ERV som spår efter evolutionära interaktioner mellan och retrovirus och värdorganismer.

- Denna studie lyfter fram ERV som värdefull resurs för att öka förståelsen av den långa samutvecklingen mellan virus och värdorganismer, säger Patric Jern, forskarassistent vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, som lett studien.

Forskarna har använt de senaste tekniska framstegen i storskaliga dataanalyser av hela sekvenserade arvsmassor för att skapa ny kunskap om retrovirusevolution, mångfald, överföring mellan värdorganismer, och olika faktorer som påverkar den retrovirala överföring. Omkring 36000 ERV från 65 olika arters arvsmassor visar att retrovirus är vanligt utbredda bland ryggradsdjur och att de antingen är kortlivade över evolutionär tid eller att ett stort antal retrovirus väntar på upptäckt. Inga studerade ryggradsdjur har helt lyckats undvika retrovirus, som ofta hoppar mellan avlägset besläktade ryggradsdjur.

- Vår förhoppning är att dessa metoder kommer att vara till hjälp i framtida studier genom att skapa ytterligare kunskap om evolutionär ekologi hos virus och deras värdorganismer, säger Patric Jern.

Resultat från studien publiceras nu i PNAS:
Hayward A., Cornwallis C.K., and Jern P. (2014) Pan-vertebrate comparative genomics unmasks retrovirus macroevolution. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), DOI: xxx

För mer information kontakta:
Patric Jern, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet och Science for Life Laboratory
tel: 018-471 4593, e-post: Patric.Jern@imbim.uu.se

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifelab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.