Årets Celsius-Linnéföreläsningar bjuder på fascinerande rön om jordskorpan och genetiska saxar

Pressmeddelande
24 februari 2015

Årets Celsius-Linnéföreläsare är professor Dan McKenzie från Cambridge University, Storbritannien och professor Jennifer A. Doudna från University of California, USA. Den 26 februari berättar de om jordskorpans rörelser och vår förmåga att förstå var och när jordbävningar kommer att inträffa, respektive om en endast ett par år gammal ”genetisk sax” baserad på bakteriers immunsystem.

Torsdagen den 26 februari äger de traditionella Celsius-Linnéföreläsningarna rum på BMC vid Uppsala universitet. Dagen efter, den 27 februari, hålls ett Celsius-Linnésymposium med temat ”Vikten av grundforskning”.

Media hälsas varmt välkomna till föreläsningarna och symposiet som äger rum dagen efter. Föreläsningarna den 26 februari direktsänds dessutom via webben.

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Professor Dan McKenzie kommer i sin föreläsning att förklara mekanismerna bakom några av de senare stora jordbävningarna och berätta vad vi kan förvänta oss framöver. Jordbävningar och flodvågor orsakas av att jordskorpan inte ligger stilla. Den består av ett antal plattor som glider runt, kolliderar, nybildas och försvinner. Detta har varit känt sedan 1960-talet, men det är först på senare år plattornas rörelser har kunnat mätas noggrant. Genom att bättre förstå vad som redan hänt kan man börja göra förutsägelser om vad som kommer att hända.

Professor Jennifer Doudna kommer att berätta om hur man kan med en ”genetisk sax”, kallad CRISPR-Cas9, kan klippa och klistra i den genetiska koden. Detta kan på sikt innebära möjligheter till bot för sjukdomar där hittills inget kunnat göras. Hon kommer att berätta om historien bakom och ge exempel på användning inom bioteknologi i allmänhet och för att bota människor synnerhet. Även bakterier kan nämligen bli sjuka. För att försvara sig har de utvecklat ett system för att klippa i angriparnas genetiska kod, deras DNA. Detta system har sedan ett par år tillbaka utvecklats till nämnda ”genetiska sax”, som med hjälp av ett speciellt protein relativt enkelt kan göra väldigt precisa klipp i DNA hos alla levande varelser. Detta kan användas för att förstöra skadligt DNA, sätta in nytt DNA på önskat ställe, eller markera en viss sekvens i DNA. Jennifer Doudna är en nyckelperson inom området.

Gemensamt för båda föreläsningarna är att den forskning som presenteras är grundläggande ”nyfikenhetsforskning”: Hur rör sig jordskorpans plattor och hur försvarar sig bakterier mot virus? Samtidigt gäller i båda fallen att resultaten av forskningen kan leda till mycket väsentliga konsekvenser för samhället. Den geologiska grundforskningen kan leda till utnyttjande av geotermisk energi, förutsägelser för var det finns olja och vad dess utvinning leder till, och hur Arktis kommer att utvecklas. Den genetiska forskningen kan leda till förståelse och behandling av sjukdomar, förståelse av och medel mot bakterieresistens. Svårigheterna att ta steget från forskningsresultat till tillämpning är också viktiga att förstå. Vid symposiet kommer alla dessa praktiska följder av respektive föreläsares forskning att belysas.

Tid och plats:

Celsius-Linnéföreläsningarna hålls i The Svedbergssalen, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala universitet

Program 26 februari

14.00 Celsiusföreläsning
Plate Tectonics, Earthquakes and Seismic Risk
Dan McKenzie, professor i geofysik, University of Cambridge, U.K.

15.30 Linnéföreläsning
CRISPR-Cas Genome Surveillance: From Basic Biology to Transformative Technology
Jennifer A. Doudna, professor i kemi samt cell- och molekylärbiologi, University of California, Berkeley, USA

Dagen därpå arrangeras ett symposium i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, med, förutom Celsius-Linnéföreläsarna, framstående forskare vid Uppsala universitet som presenterar varierande perspektiv på temat "Vikten av grundforskning för samhället".

Program 27 februari
Tid: 09:30 - 15:00
Vikten av grundforskning för samhället – några exempel

Läs mer på universitetets webbplats, http://www.teknat.uu.se/forskning/celsius-linne/

För mer information, kontakta Professor Gunilla Borgefors, ordförande i Celsius-Linnékommittén, institutionen för informationsteknologi, 018-471 3466, 070-628 08 54 (nås via sms), gunilla.borgefors@it.uu.se