Astronomdagarna 2005 i Uppsala

14 oktober 2005

Vad säger de senaste rönen om Saturnus eller om galaxernas tillkomst? Den 21-22 oktober samlas Sveriges astronomer för första gången i Uppsala för att delge varandra det senaste inom forskningen. I samband med detta ges också en populärvetenskaplig föreläsning om kvällshimlens stjärnor.

Det främsta syftet med de vartannat år återkommande Astronomdagarna är att Sveriges unga yrkesastronomer och studenter ska få tillfälle att träffas, etablera kontakter och informera varandra om den astronomiska forskning som bedrivs i olika delar av landet. Årets presentationer hålls i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Det kommer bland annat att handla om de senaste resultaten inom utforskningen av Saturnus, stjärnornas fysikaliska egenskaper, galaxernas tillkomst och utveckling, samt exotiska fenomen som gravitationsvågor och gammastrålningsutbrott. För allmänheten hålls den populärvetenskapliga Nordenmarksföredraget av Marie Rådbo, universitetslektor vid institutionen för fysik vid Göteborgs universitet och känd från olika radioprogram. Titeln på föredraget, som anordnas av Svenska Astronomiska Sällskapet, är ”Kvällshimlens stjärnor - lyser de för evigt?” Journalister hälsas välkomna till såväl presentationerna som Nordenmarkföredraget. Plats för Nordenmarksföredraget: Siegbahnsalen Tid: 21 oktober klockan19.00-20.00 Ytterligare information om program och tider finns på: http://www.astro.uu.se/astrodag/index.html