Martin H:son Holmdahls stipendium till Hans Filipsson

9 december 2005

Idag tillkännagavs att Hans Filipsson, initiativtagare och ledare för den ideella organisationen "Marschen för tillgänglighet", får ta emot årets Martin H:son Holmdahl stipendium vid vinterpromotionen den 27 januari.

Hans Filipsson tilldelas stipendiet för sitt arbete för att människor med funktionshinder tillerkänns sin självklara rätt att delta i och ta del av samhället. Han är initiativtagare till den ideella organisationen "Marschen för tillgänglighet", som arbetar för att uteblivna åtgärder för att ge funktionshindrade tillgång till samhällets alla sektorer ska klassas som diskriminering. Sedan starten är han dess koordinator och ledare. Parallellt driver han också ett företag för att hjälpa människor med funktionshinder med myndighetsärenden, ansökningar och överklaganden. Hans arbete präglas av starkt engagemang och en fast övertygelse om att människor med funktionshinder ska kunna arbeta och bedriva studier på likvärdiga villkor. Professor Martin H:son Holmdahl var Uppsala universitets rektor mellan 1978 och 1989. Inför hans 80-årsdag 2003 inrättade universitetet ett nytt stipendium som delas ut till en person eller grupp som gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren av stipendiet skall ha studerat eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt ha bekämpat brott mot FN:s deklaration om mäskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffar. Stipendiet, som delas ut för tredje året, uppgår till 25 000 kronor. Organisationens hemsida: http://www.marschen.se/ Hans Filipsson kan kontaktas på 018-510 999 eller 0708-77 27 67 För vidare information: Iréne Johansson, avdelningsdirektör, 018-471 1704, eller e-post Irene.Johansson@uadm.uu.se