Nyheter och press

Sara Danius får årets Disapris

Pressmeddelande
2015-09-12

Sara Danius, ständig sekreterare i Svenska akademien och professor vid Stockholms universitet, får året Disapris. Hon får priset för sitt medryckande författarskap som präglas av nytänkande och stilistisk säkerhet

Disapriset delas traditionsenligt ut kl 19.30, i Studentbokhandelns lokal under Kulturnatten i Uppsala. Prisutdelare är Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Motivering för 2015 års pris:

”Sara Danius tilldelas Disapriset 2015 för ett medryckande författarskap karaktäriserat av nytänkande och stilistisk säkerhet och för en populärvetenskaplig insats präglad av humor, mångsidighet och blick för detaljer och samband”.

"Sara Danius är litteraturhistoriker och professor och som sådan specialiserad på modernistiska och realistiska författare från de dominerande litteraturspråken. Främst ägnar hon sig åt de verkligt kanoniserade författarna: Flaubert, Joyce, Proust – "döda vita män", konstaterar hon självironiskt i sin senaste bok – och gör det utifrån kulturvetenskapernas mästertänkare: Barthes, Foucault, med flera. Jämte detta har hon arbetat som kritiker: hon är en av mest uppburna i Dagens Nyheter. Hon är ledamot i Svenska Akademien och sedan 1 juni i år dess ständige sekreterare.

Hennes författarskap består hittills dels av ett par monografier på engelska, som främst är avsedda för en inomakademisk läsekrets, dels av mer essäistiskt hållna verk utgivna på svenska. Till det kommer ett brett essäistiskt och kulturjournalistiskt författarskap. Delar av det har sovrats, förädlats och samlat i hennes senaste bok, Husmoderns död och andra texter (2014). Bidragen där har blandad bakgrund – recensioner, tidningsartiklar, populärvetenskapliga föredrag, vetenskapliga föredrag, radioprogram – men har bearbetats inför denna volym. Denna bok spänner från litterära klassiker till kokböcker (avståndet är inte så långt, eftersom kokböcker, som hon påpekar, kan bli något av klassiker) och framställningen är ledigt elegant. Sara Danius kan också vara personlig – som i den fina avslutande essän om hennes uppväxt. Som helhet är boken kunnig, infallsrik och präglad av viljan att förmedla kunnande till en stor allmänhet.

Sara Danius skriver klart, koncist och medryckande och rör sig över de vida fält som modern litteraturforskning gör till sina."

Sara Danius håller en prisföreläsning den 10 november kl 18 i Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala.

Om Disapriset: Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut för första gången 2001. Prissumman är på 25 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Kontaktperson: 

Sven-Erik Svensson, Studentbokhandeln

tel: 018-65 33 31, 070-611 33 31