Nyheter och press

Expertlista: Flyktingar, migration och angränsande ämnen

Pressmeddelande
2015-09-15

Nedan följer en lista med exempel på forskare vid Uppsala universitet som inom sina respektive forskningsområden studerat frågor som kan koppas till människor på flykt, migration, ojämlikhet eller någon av de väpnade konflikter som pågår i världen just nu. Notera att alla forskare har sitt område och att ingen kan förväntas svara övergripande på alla typer av frågor. Prova gärna att maila om du inte får svar i telefon.


Antropologi/etnologi

Sverker Finnström, universitetslektor i kulturantropologi. Tel: 018-471 2248, e-post: Sverker.Finnstrom@antro.uu.se Forskningsområde: Långsiktiga problem som uppenbarar sig i kölvattnet av krig och humanitära/politiska katastrofer, bl a om humanitärt bistånd och dess långsiktiga verkningar; hur till synes lokala konflikter/krig kan få globala konsekvenser. Altruismens baksidor.

Jesper Bjarnesen, senior researcher, Nordiska Afrikainstitutet, tel: 018-471 52 92, e-post: jesper.bjarnesen@nai.uu.se Forskningsområden: Mobility, wartime displacement, rural-urban connections, transnational migration, urban land rights. Geografiska områden: Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea Conakry

Freds- och konfliktvetenskap

Jonathan Hall, researcher at Department of Peace and Conflict Research and The Hugo Valentin Centre, 018-471 5742, jonathan.hall@pcr.uu.se Key words: Refugees and asylum seekers, Integration and acculturation, Exposure to violence, Intergroup attitudes, Bosnia

Historia

Mikael Byström, universitetslektor i historia, Telefon: 018-471 1554, e-post: mikael.bystrom@hist.uu.se Forskningsområde: svensk flyktingpolitik 1930-1950, etnicitet, flyktingar, flyktingpolitik, myndighetsorganisation, välfärdsstaten.

Hälsa

Soorej Jose Puthoopparambil , doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Tel: 070-4068369, e-post: Soorej.jose@kbh.uu.se Forskningsområde: Migration och hälsa, förvar (immigration detention) och förvarstagnas hälsa, irreguljära migranter. I forskningsprojektet jämförs det svenska förvarssystemet med system i Beneluxländerna.

Juridik

Emily Diab, doktorand i folkrätt, tel: 018-471 7430, e-post: Emily.Diab@jur.uu.se Forskningsområde: migrationsrätt, flyktingrätt, Dublinförordningen, ekonomisk migration, folkrätt

Isa Karlander, doktorand vid juridiska institutionen, tel: 018-4717467, e-post: Isa.Cegrell.Karlander@jur.uu.se Forskningsområde: Utlänningslagen, arbetar på avhandling om migrationsdomstolens utredningsskyldighet

Mark Klamberg, professor i folkrätt, tel: 018-471 1625, e-post: Mark.Klamberg@jur.uu.se Forskningsområde: Internationell straffrätt, Internationell våldsanvändning

Kulturgeografi

Irene Molina, professor i kulturgeografi (bosättning och bebyggelse), tel: 018-471 6517, 070-4057483, e-post: Irene.Molina@ibf.uu.se Forskningsområde: raskritisk teori, genus och klass i urban rumslig segregation, makt och intersektionalitet.

Roger Andersson, professor i kulturgeografi (bosättning och bebyggelse), tel: 070-9521842, e-post: Roger.Andersson@ibf.uu.se Forskningsområde: boendesegregation, invandring, integrationsförlopp, flyktingplaceringspolitik, grannskapseffekter och urbanpolitik

Erik Hansson, doktorand vid kulturgeografiska institutionen, tel: 018-471 2539, e-post: Erik.Hansson@kultgeog.uu.se Forskningsområde: Har studerat Stockholmares attityder, åsikter och tankar kring tiggande EU-medborgare. Kan resonera kring vad som får oss att skänka pengar till insamlingar för välgörande ändamål.

Nationalekonomi

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Telefon: 018-471 5105, e-post: Daniel.Waldenstrom@nek.uu.se Forskningsområde: inkomstfördelning, ojämlikhet, förmögenheter, inkomstskatt, social mobilitet

Religion

Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosofi, tel: 018-471 2227, e-post: mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se Forskningsområde: politisk islam och dess framväxt, samt dess olika riktningar, islamisk teologi och filosofi och islamisk idéhistoria

Önver Cetrez, lektor i religionspsykologi, biträdande direktör vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, tel i Sverige: 0766-32 41 85 / Turkiet: 0090 539 333 22 62, e-post: cetrez@teol.uu.se Forskningsområde: flyktingars (syriska, irakiska) upplevelser av trauma och deras hälsa och bemästrande; kulturella och religiösa värderingar och beteenden bland flyktingar och invandrare i fråga om integration; identitetsfrågor bland ungdomar i Sverige med utländsk bakgrund.

Retorik

Otto Fisher, professor i retorik, 0708-49 23 44 eller +49 174-203 46 96, e-post: Otto.Fischer@littvet.uu.se Forskningsområde: retorik, fascistisk och antifascisisk propaganda, rasistisk retorik.

Statsvetenskap

Emma Jörum, forskare i statsvetenskap, tel: 018-471 3341, E-post: Emma.Jorum@statsvet.uu.se Forskningsområde: syriska flyktingar i Sverige, syriska flyktingar i Syriens närområde och flyktingsmuggling in i Europa.

Gunnar Myrberg, forskarassistent i statsvetenskap, tel: 018-471 6524, e-post: gunnar.myrberg@ibf.uu.se Forskningsområde: flyktingmottagning och integration i de skandinaviska länderna.


Centrum- och forumbildningar vid Uppsala universitet med relaterad forskning:

Institutet för bostads- och urbanforskning. Driver t.ex. forskningsprogrammen ”Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden” och ”Boende och bostadspolitik i förändring”. Kontakt: Ulrika Wahlberg, informatör, tel: 070-1679010, e-post: ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Hugo Valentin-centrum, tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet. Forskningen bedrivs inom två prioriterade områden: dels kulturella och sociala fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels Förintelsen och övriga fall av folkmord och grova brott mot de mänskliga rättigheterna. http://www.valentin.uu.se/

U-FOLD, Nätverk mot läkemedels- och drogberoende. Håller höstseminarium med temat: ”Ensamkommande barn - de mest utsatta för droger?”. Kontaktperson: Fred Nyberg, tel: 070-8174166, e-post: Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Listan kan komma att uppdateras. Se då: http://www.uu.se/press/experter/