Nyheter och press

Utökat uppdrag till Campus Gotlands administrative chef

Pressmeddelande
2015-09-24

Therése Iveby Gardell administrativ chef vid Uppsala universitet - Campus Gotland, har utsetts till ny biträdande universitetsdirektör vid Uppsala universitet. Uppdraget innebär att Campus Gotland får en starkare koppling till universitets högsta ledning.

- Therése Iveby Gardells erfarenhet av ledningsfrågor från Gotland är en stor tillgång för hela universitetet säger Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Uppdraget innebär bland annat att Therése Iveby Gardell biträder henne i frågor rörande administrativ kvalitetsutveckling. Ett särskilt uppdrag just nu blir att arbeta med det nya Segerstedthuset (universitetsförvaltningen) i Uppsala och dess framtida möjligheter. Arbetet med att flytta universitetsförvaltningen till ett nytt hus skapar många möjligheter till nya administrativa arbetssätt vilket medarbetarna på Gotland kommer att vara med att utveckla. Det är till exempel en stor fördela att införa nya arbetssätt på en lite yta innan man skalar upp den till hela universitetet. Campus Gotland kommer därmed att fungera likt ett drivhus i dessa frågor. Hon fortsätter som tidigare som administrativ chef vid Campus Gotland.

- Jag är mycket glad och stolt över att ha fått detta uppdrag. Rollen kommer att ge mig större möjligheter att arbeta med utvecklingsfrågor vid universitetet. Att arbeta både på det lilla campuset här på Gotland och på det stora internationella universitetet i Uppsala känns som en perfekt kombination, säger Therése Iveby Gardell.

För mer information, kontakta Therése Iveby Gardell, tel: 0498-108 222, eller therese.iveby-gardell@uadm.uu.se

Bilder för nedladdning:
Therese_Iveby_Gardell