Nyheter och press

Strategiskt program för hållbar utveckling beslutat

Pressmeddelande
2015-09-30

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades om universitets väg framåt inom området Hållbar utveckling. Programmet ska vara vägledande för det interna arbetet.

Programmet för hållbar utveckling syftar till stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

- Genom kombinationen stor ämnes- och kunskapsbredd och målsättningen att bedriva världsledande forskning och förstklassig utbildningar har universitetet utmärkta förutsättningar att vara en pådrivande aktör inom detta område, säger Eva Åkesson.

Programmet utgår från universitetets nya Mål och strategier och kommer att kompletteras med handlingsplaner på olika nivåer inom universitetet. Programmet kommer att tillgängliggöras på nätet så snart som möjligt.

Kontaktperson: Pernilla Björk, kommunikationsdirektör, 070-291 15 24.