Generalsekreterare och professor nya hedersdoktorer inom juridik

Pressmeddelande
2 oktober 2015

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, och professor Paul Oberhammer vid universitetet i Wien har utsetts till nya hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Anne Ramberg är sedan år 2000 den första kvinnliga generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund. Hon är en pionjär på många sätt och genom hennes ledarskap i samfundet har hon satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt. Som generalsekreterare har hon i alla sammanhang oförtrutet framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda. Detta har skett inom ramen för såväl hennes arbete inom samfundet som i den rättsvetenskapliga debatten. Anne Ramberg har därtill under åren visat stort engagemang för utbildningsfrågor för både yngre studenter och blivande advokater i ämnen som t.ex. konstitutionell rätt. Genom sitt initiativ till Hilda-, Sofia- och Ruben-programmen har hon också visat hur jämställdhet och mentorsprogram kan genomföras i praktiken på ett mycket framgångsrikt sätt. I alla sammanhang där Anne Ramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.

Paul Oberhammer är professor i civilprocess och dekanus vid den juridiska fakulteten i Wien, efter att tidigare ha innehaft professurer i Tyskland (Greifswald, Halle-Wittenberg) och Schweiz (Zürich). Han är en av de klarast lysande stjärnorna på den internationella processrättens himmel, något han förenar med en ledande ställning i nationell civilprocessrätt, inklusive skiljeförfarande, inom den tyskspråkiga världen. Han har lett och deltagit i talrika internationella forskningssamarbeten och har en mycket omfattande vetenskaplig produktion på sin meritlista. Oberhammer har sedan början av 2000-talet återkommande varit involverad i främst forskningssamarbete, men också utbildningsutbyte, med Juridiska fakulteten i Uppsala, särskilt inom processrättsämnet. Hans kanske viktigaste insats är initierandet och upprätthållandet av ett årligen återkommande möte mellan doktorander i Zürich, Wien, Ljubljana och Uppsala, vilket nu gått in på elfte året.

Kontaktpersoner:

För Anne Ramberg: professor Karin Åhman, tel 070-590 61 77, karin.ahman@jur.uu.se, eller docent Sandra Friberg, tel 070-458 04 20, sandra.friberg@jur.uu.se

För Paul Oberhammer: professor Torbjörn Andersson, tel: 070-167 92 53, torbjorn.andersson@jur.uu.se