Nyheter och press

Årets mottagare av Björkénska priset utsedd

Pressmeddelande
2015-10-06

Sandra Baldauf, professor vid institutionen för organismbiologi, har utsetts till mottagare av Björkénska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

Sandra Baldauf, som började sin framgångsrika karriär vid Michigan University, visade redan i sin avhandling de första, banbrytande exemplen på genöverföring mellan en organell och kärn-DNA. Sedan dess har hon fortsatt sin akademiska bana med en rad betydelsefulla studier inom ämnet molekylär evolution och idag är hon en internationellt erkänd vetenskaplig ledare inom fältet. Hon är idag verksam som professor vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet, och programansvarig för avdelningen systematisk biologi. Hennes nuvarande forskning fokuserar på genomik och genomevolution av organismer inom riket Excavata, främst på genöverföringar mellan mitokondrier och cellkärnor, och mellan bakterier och mitokondrier. Hon får priset för sin framstående och banbrytande forskning.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902.

Det delas ut vid vinterpromotionen i januari.

För frågor, kontakta Sandra Baldauf, tel: 018-471 64 52, sandra.baldauf@ebc.uu.se, eller prisnämndens ordförande Kristina Edström, tel: 108-471 37 13, kristina.edstrom@kemi.uu.se