Volontärarbete uppmuntras i unikt projekt

Pressmeddelande
2015-10-14

Idag lanseras ”Studentvolontär i Uppsala” som ska underlätta för studenter att engagera sig ideellt i volontäruppdrag inom Uppsalas föreningsliv vid sidan av studierna. Projektet är det första i sitt slag vid ett svenskt lärosäte och ingår som en del i samverkansprojektet ”Den goda staden”.

– I universitetets mål och strategier betonas vår roll att med kunskap bidra till en bättre värld. Volontärprojektet verkar i samma anda, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Inom det anglosaxiska kulturområdet finns en omfattande tradition av volontärarbete och det är vanligt att volontäruppdrag organiseras vid lärosäten. I Sverige har universitet och högskolor inte haft en sådan aktiv roll i förmedling av volontäruppdrag.

– Genom projektet vill vi aktivt stödja och uppmuntra studenters engagemang och underlätta kontakterna med ideella organisationer i Uppsala, säger Eva Söderman, projektledare vid Studentavdelningen.

Projektets utgångspunkter är:

att volontäruppdrag är frivilliga, självvalda, obetalda uppdrag som utförs vid sidan av studierna.
• att volontäruppdrag bidrar till studenters engagemang för samhälleliga frågor under studietiden, vilket är viktigt inte minst när det är dags att gå ut i arbetslivet.
• att volontäruppdrag vid sidan av studierna ger möjlighet att utveckla intressen, kompetens och nätverk i ett vidgat sammanhang.
• att engagemang i ideella organisationer kan ha en positiv inverkan på studenters välbefinnande. Studentvolontär i Uppsala är ett samarbete mellan universitetet och Volontärbyrån i Uppsala. Ideella organisationer registrerar uppdrag på Volontärbyråns portal när de behöver volontärer.

Läs mer: http://www.uu.se/student/volontar 

Läs mer om projekt Den goda staden: http://www.uu.se/den-goda-staden/

Journalister hälsas välkomna till lansering idag onsdag, kl 17 i Betty Petterssonsalen, Blåsenus.

För mer information, kontakta Eva Söderman, projektledare tel: 070-425 07 93, eva.soderman@uadm.uu.se