Symposium kring upplysningsfilosofen Forsskål - Hur uppkäftig ska en forskare vara?

13 november 2013

Är uppkäftighet en del av forskarrollen? Är det rent av en dygd och är vårt universitetsklimat gynnsamt för kritiska och samhällsengagerade forskare och universitetslärare? Dessa och angränsande frågor lyfts i fredagens symposium vid Uppsala universitet som hålls till 250-årsminnet av upplysningsfilosofen Peter Forsskål.

Peter Forsskål, filosof, nationalekonom, orientalist och botanist vid Uppsala universitet gav under kuppartade former ut sin skrift om tryckfrihet 1759. Under ett halvdagssymposium i Linnéträdgårdens orangeri får besökare bland annat att stifta närmare bekantskap med upplysningsfilosofen Forsskål, här gestaltad av Hans Odöö. I en dramatisering får vi följa det rättsliga efterspel och tumult som Forsskål gav upphov till när han gick förbi samtidens formella instanser och lyckades ge ut sin nytänkande skrift, trots att han tidigare blivit nekad.

Under symposiet kommer också Anna Hamberg vid universitetets konstsamlingar att presentera det posträtt av Forsskål som universitetet nyligen förvärvat. Porträttet beställdes av Forsskål strax innan han gav sig ut på den arabiska forskningsexpedition som kom att kräva hans liv.

Symposiet kopplar även samman Forsskåls uppstudsighet med vår egen tid. Helena Wockelberg vid Statsvetenskapliga institutionen leder paneldebatten ”Den uppkäftige forskaren, de vetenskapliga dygderna och det fria samhället”. Som debattörer i panelen finns till exempel Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia, som bland annat forskar om hur professionell identitet hos forskare och lärare vid svenska universitet påverkas av politiska och ekonomiska reformer. Med i panelen finns också Håkan Holmberg filosofie doktor, tidigare riksdagsledamot och politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning.

Arrangörer är Juridiska fakulteten (där Forsskål var docent) tillsammans med Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa. Symposiet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan behövs.

Tid och plats: 22 november klockan 13.00-16.00 i Orangeriet i Linnéträdgården. Ingång sker via Linnégatan 6.

Program:
13.00-13.05 Välkomstanförande av vicerektor Margaretha Fahlgren
13.05-13.15 Universitetets nyförvärvade porträtt av Forsskål avtäcks. Anna Hamberg, universitetets konstsamlingar berättar
13.15-13.50 ”Twänne utvägar äro att afböja skadeliga följder af missnöje. Den ena fordrar bläck, den andra blod.” En dramatisering av Forsskåls strid för tryckfriheten 1759. I rollen som Forsskål: Hans Odöö, Berättare: Carl Gustaf Spangenberg
13.50-14.30 2013 års Forsskålföreläsning, Professor emeritus Tore Frängsmyr
14.30-16.00 Den uppkäftige forskaren, det vetenskapliga dygderna och de fria samhället, Paneldebatt under ledning av universitetslektor Helena Wockelberg, Statsvetenskapliga institutionen, om villkoren för forskarens professionella autonomi.

Paneldeltagare: Shirin Ahlbäck-Öberg, docent i statsvetenskap, Ulf Danielsson professor i teoretisk fysik, Jan Darpö, professor i miljörätt, Ylva Hasselberg professor i ekonomisk historia, Håkan Holmberg, chefredaktör Upsala Nya Tidning, Folke Tersman, professor i praktisk filosofi.

Läs mer om Peter Forsskål.
Läs mer om Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.