Nyheter och press

Hälsa, politik och kultur i Afrika i centrum för ny satsning

Pressmeddelande
2015-11-23

Uppsala universitet startar en ny utbildnings- och forskningsmiljö,"Health, Politics and Culture in Africa", om förhållanden på afrikanska kontinenten. Denna vecka arrangeras två öppna evenemang: Ett studentseminarium på Västgöra nation och en halvdag med föreläsningar i Universitetshuset.

Miljön "Health, Politics and Culture in Africa" är en satsning vid Forum för Afrikastudier i gränssnittet mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Syftet är att etablera en dynamisk miljö för att möta viktiga framtidsfrågor rörande global hälsa, lokal styrning och underhåll, politisk och institutionella decentralisering, fattigdom och ohälsa.

– Den här satsningen är viktig eftersom global hälsa kräver breda samarbeten samtidigt som Afrika blir allt viktigare. Genom att samarbeta multidisciplinärt vill vi bli bättre partners till våra kollegor i Afrika och bidra till att förverkliga FN:s millenniemål, säger Sten Hagberg, professor i kulturantropologi och etnologi, och vetenskaplig ledare tillsammans med Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa.

Den nya miljön "Health, Politics and Culture in Africa" är en kraftfull förstärkning och utökning av verksamheten vid Forum för Afrikastudier som startade 2012. Med miljön utvidgas också verksamheten till att också omfatta medicin och farmaci. Miljön finansieras av strategiska medel från rektor vid Uppsala universitet med samfinansiering från områdesnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap respektive medicin och farmaci.

Torsdagen den 26 november startar miljön officiellt med ett startseminarium. Men det smygstartar redan tisdagen den 24 november med ett studentseminarium om diabetesepidemin i Afrika. I Sverige har 5 procent av de vuxna diabetes typ 2, motsvarande siffra på Ugandas landsbygd är 7 procent och i Sydafrikas kåkstäder 25 procent. Hur ska hälso- och sjukvårdssystem klara denna belastning? Vad kan drabbade och vi alla göra på egen hand? Vid seminariet diskuteras tänkbara lösningar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt.

Media är välkomna att delta i båda seminarierna, notera att de ges på engelska.

Mer information om projektet: www.afrikastudier.uu.se

För mer information kontakta:

Eren Zink, koordinator, eren.zink@antro.uu.se, mobil: 072-577 02 02

Sten Hagberg, vetenskaplig ledare, mobil: 070-748 86 43

Stefan Swartling Peterson, vetenskaplig ledare medicin/farmaci, mobil: 070-446 07 87, stefan.peterson@kbh.uu.se

Seminariet "Can interdisciplinary approaches deliver innovative solutions?"

När: Tisdagen 24 november kl. 16.15–17.30
Var: Västgöta nation, Kinnekullerummet, Västra Ågatan 18 Uppsala
Föreläsare:
• Meena Daivadanam, postdoktor vid institutionen för kostvetenskap
• Eren Zink, forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Startseminarium "Health, Politics and Culture in Africa"

När: Torsdagen 26 november kl. 14.15–17.00
Var: Universitetshuset, sal X, Biskopsgatan 3 Uppsala
Program:
• Introduktion till Health, Politics and Culture in Africa
• Health and Governance at the Grassroots in Burkina Faso, Sten Hagberg, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
• The Double Burden of Disease in Uganda, Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
• Challenges in Cross-Disciplinary Research, Birgitta Essén, lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
• Meeting the Challenge of Antibiotic Resistance, Bronwen Holloway, projektledare vid institutionen för medicinska vetenskaper
• District Managers in Uganda Health Service Delivery, Dorcus Kiwanuka Henriksson , doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
• The Ebola Epidemic and the Local Crisis of Governance, Mats Utas, lektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
• Challenging Partnerships: Setting health research priorities in Africa, Eren Zink, forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi