Nyheter och press

​Sällsynt förstadiecell till humana mastceller hittad

Pressmeddelande
2015-12-14

För första gången har man hittat humana mastcellsprogenitorer i blod hos människor. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i tidskriften Blood.

– Vi har hittat dem hos både friska personer och hos personer med astma. Vi kan också se att mängden cirkulerande mastcellsprogenitorer är högre hos personer med nedsatt lungfunktion oavsett om de har astma eller inte, säger Jenny Hallgren Martinsson, docent vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och forskningsledaren bakom studien.

Mastceller ingår i immunförsvaret och skyddar mot parasit- och bakterieinfektioner, men orsakar också allergiska reaktioner och astma.

Det är känt sedan tidigare att det hos möss finns förstadieceller i blodet som är förutbestämda till att utvecklas till mastceller. Dessa ”omogna” mastceller kallas mastcellsprogenitorer. Mogna mastceller är sällsynta och finns normalt inte i blodcirkulationen.

Att man nu har upptäckt mastcellsprogenitorer hos människor, och att de går att kvantifieras genom ett blodprov, kommer kunna vara till hjälp när det gäller att förstå och hitta ny behandling av mastcellsrelaterade sjukdomar, till exempel astma eller atopiskt eksem.

Joakim S. Dahlin, Andrei Malinovschi, Helena Öhrvik, Martin Sandelin, Christer Janson, Kjell Alving and Jenny Hallgren; Lineage- CD34hi CD117int/hi FcεRI+ cells in human blood constitute a rare population of mast cell progenitors, Article ID: BLOOD650648

Kontakt:

Jenny Hallgren Martinsson 0738-30 37 93, jenny.hallgren@imbim.uu.se">jenny.hallgren@imbim.uu.se