Internationell konferens om reproduktiv hälsa och råd inför graviditet

Pressmeddelande
10 februari 2016

Den 17-18 februari samlas ett stort antal ledande forskare från USA och Europa i Uppsala för att utbyta de senaste rönen inom en rad områden som rör rådgivning inför graviditet. Bland annat kommer kost- och levnadsråd, infertilitet och äggfrysning att diskuteras. I samband med konferensen arrangeras en öppen föreläsning om äggfrysning.

Konferensen ”3rd European Congress in Preconception Health and Care” handlar om forskning som berör hälsa och vård inför graviditet. Under senare år har det blivit allt vanligare med äldre föderskor och med övervikt hos föderskor. Att erbjuda vård och rådgivning inför en graviditet är viktigt för att minimera riskfaktorer som kan påverka fostret.

Men det är inte alltid lätt att nå ut med information, menar Tanja Tydén, barnmorska och professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

- Det finns medicinska risker med att skjuta upp föräldraskapet. Äggfrysning är en ny löneförmån som en del företag erbjuder kvinnor i karriären, men det är inte så enkelt som det ibland framställs och ingen garanti för att kvinnan sedan får barn, när det är dags att tina och befrukta äggen. Ett annat exempel är att endast en av tre kvinnor i Sverige tar den rekommenderade dosen av folsyra inför graviditeten, säger Tanja Tydén.

- Det behövs riktlinjer, såväl nationellt som på europanivå, men det saknas fortfarande mycket forskning på detta område.

För fem år sen hölls den första Europeiska kongressen i Bryssel och efteråt bildades forskningsnätverket ”PrePreg”, som leds från Uppsala universitet. Tanja Tydén ser fram emot värdskapet för den tredje konferensen. Syftet är kunskapsutbyte samt att bygga upp ett bra samarbete inom området, även med forskningsintresserade barnmorskor.

Konferensens parallella sessioner om forskning är bland annat:

Livsstil/nutrition/folsyra
Attityder till föräldraskap/kunskap om reproduktion
Risker när det gäller övervikt/ålder
Våld och graviditet
Infertilitet och livsstil
E-hälsa

Den sista dagen arrangeras en workshops om framtida forskningssamarbete.

I samband med konferensen håller den världsledande forskaren, professor Outi Hovatta, Karolinska Institutet, en öppen föreläsning för allmänheten om social äggfrysning.

Tid och plats: Torsdag den 18 februari kl. 17.30 -18.30 i stora salen på Norrlands nation.

Läs mer http://www.pubcare.uu.se/ecphc2016/

För mer information, kontakta Tanja Tydén, tel: 070-877 77 68, e-post: tanja.tyden@pubcare.uu.se

Relaterade dokument:
Program_18feb