Nyheter och press

EU:s roll i det globala klimatarbetet – ledare eller bromskloss

Pressmeddelande
2008-02-04

Under de senaste åren har EU arbetat hårt med att etablera unionen som en ledande aktör i den globala kampen mot klimatförändringarna. I boken EU och den globala klimatfrågan – Europaperspektiv 2008, som lanseras vid ett seminarium på Norra Latin den 6 februari, presenteras aktuell forskning om EU:s klimatarbete.

Som en av världens största ekonomier med nära 500 miljoner invånare är EU en central aktör i arbetet med att möta det klimathot som världen står inför. EU har också vid flera tillfällen uttalat ambitionen att unionen ska inta en ledande roll i arbetet med att motverka de pågående klimatförändringarna. På vilka sätt kan EU utöva ledarskap på klimatområdet? Vilka är de rättsliga och politiska förutsättningarna för ett sådant ledarskap och vilka styrmedel är effektivast? Förutsätter en effektiv klimatpolitik en förändring av maktbalansen mellan unionen och de enskilda medlemsländerna? Dessa är några av de frågor som ställs och besvaras i boken EU och den globala klimatfrågan – Europaperspektiv 2008. Andra frågor som diskuteras är vad det innebär för EU:s framtida ekonomiska utveckling om unionen bestämmer sig att gå före resten av världen genom att införa strängare miljöregler, och hur man uppnår nödvändig legitimitet för omställningen av produktions- och konsumtionsmönster. Boken presenteras vid ett öppet och kostnadsfritt seminarium där de medverkande författarna, inom ämnena ekonomi, juridik och statsvetenskap, diskuterar olika aspekter av frågan om EU:s roll i den globala klimatpolitiken. Dessutom håller Europaparlamentarikern Anders Wijkman ett anförande på temat ”EU, klimatet och miljön”. Moderator är Annika Ström Melin. Tid: Onsdagen den 6 februari, kl. 13.15-17. Plats: Norra Latin, Stockholm konferenscenter, Drottninggatan 71B. Anmälan: via e-post till karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se Mer information om seminariet: www.snes.se Redaktionen nås via redaktionssekreterare Karl-Oskar Lindgren, telefon 018-471 37 51 alt. 073-420 42 37 eller e-post: karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se .