Kevin Anderson ny gästprofessor på Zennströms klimatprofessur

Pressmeddelande
22 augusti 2016

Klimatforskaren Kevin Anderson blir Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. Han kommer att fortsätta Doreen Stabinskys arbete med att bygga upp en verksamhet som blir unik både nationellt och internationellt.

Kevin Anderson är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester samt biträdande chef vid det internationellt erkända Tyndall Centre for Climate Change Research. Han är en av Storbritanniens mest erkända och uppmärksammade klimatforskare och har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media. Han har banat väg för och etablerat forskningen om så kallade koldioxidbudgetar och omställningen av olika samhällssektorer till acceptabla utsläppsnivåer utifrån politiskt överenskomna mål. Själv har han, av miljöskäl, inte flugit på 12 år.

- Kevins forskning kring de tekniska, sociala och ekonomiska dimensionerna av klimat och energiomställningen, behandlar centrala frågeställningar som fördjupar professurens tema. Han är en framstående tänkare, forskare och personlighet som kommer att vara en stor tillgång för såväl universitet som regionen Uppsala och Sverige, säger Marika Edoff, stf vice-rektor för Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och ordförande för rekryteringsgruppen för professuren.

Kevin Andersson åker i början av veckan tåg från Manchester till Uppsala och ser fram emot att inom kort möta nya kollegor och studenter och att etablera nya samarbeten både inom och utanför akademin.

- Klimatavtalet man kom fram till i Paris var att hålla sig under en ökning på 2 och helst under 1,5 grader. Detta innebär en historisk utmaning utan motstycke för ledarskap på alla nivåer. Ett övertygande, konsekvent och öppet ledarskap är avgörande – vare sig det handlar om att visa upp ett koldioxidsnålt förhållningssätt bland familj och vänner, att etablera en agenda på arbetsplatsen för att minska utsläpp, att främja miljövänliga värderingar inom företag och institutioner eller att utveckla regionala, nationella och internationella policyåtgärder. Satsningen på klimatledarskap i Uppsala kunde inte ha kommit lägligare eller varit förlagt till ett mer passande universitet, säger Kevin Andersson.

Symposium 31 augusti klockan 10.00, Geocentrum Hambergsalen, Villavägen 16

I samband med att Kevin Anderson tillträder som gästprofessor hålls ett symposium där han håller en föreläsning, den andra Uppsalaföreläsningen om klimatledarkap. Denna följs av en paneldiskussion. Journalister hälsas välkomna och anmäler sig till Isak Stoddard (kontaktuppgifter nedan). Symposiet är öppet för allmänheten men anmälan krävs.

Samtal med Niklas Zennström 31 augusti klockan 17.15, Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Klimatprofessuren finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. Niklas Zennström utsågs också till Årets alumn vid Uppsala universitet 2015. I ett samtal med ERGO:s chefredaktör Sara Borsiin kommer han att tala om entreprenörskap, teknik och hållbarhet. Journalister hälsas välkomna och anmäler sig till Sarah Havrén Schütz (kontaktuppgifter nedan). Evenemanget är öppet för allmänheten men är redan fullsatt.

För mer information och intresseanmälningar kontakta:

Isak Stoddard, Centrum för hållbar utveckling, tel: 070-3147236, e-post: isak.stoddard@csduppsala.uu.se
Sarah Havrén Schütz, Avdelningen för kommunikation och externa relationer, 070-1679489, e-post: sarah.schutz@uadm.uu.se

Bakgrundsinformation:
Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, knyts till Uppsala Centrum för hållbar utveckling (CSD), och kommer därmed att bidra till ett förstärkt fokus på området klimatledarskap inom verksamheten. Det planeras redan för en rad aktiviteter under 2016 och 2017 i samråd med Kevin Anderson, bland dessa seminarier, öppna föreläsningar och internationella workshops. Professuren finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

CSD är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet och SLU med uppdraget att vara katalysator för forskning, utbildning och samverkan inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om klimatforskaren Doreen Stabinsky, universitetets första gästprofessor på Zennströms klimatprofessur.