Nyheter och press

Kulturarv i väpnade konflikter

Pressmeddelande
2016-09-12

Internationell konferens i Visby på Campus Gotland 15–16 september

Varför blir kulturarv måltavlor i vissa konflikter? Hur kan ett samhälle hantera och arbeta med kulturarv efter en svår konflikt? Dessa frågor behandlas i en internationell konferens som hålls vid Uppsala Universitet Campus Gotland den 15–16 september. Forskare från en rad länder så som Egypten, Sudan, Irak, Palestina, Kroatien, Bosnien och England deltar. Konferensen organiseras av kulturvård och freds- och konfliktforskningen vid Uppsala Universitet.

Väpnade konflikter orsakar stort mänskligt lidande, men påverkar också kulturarv i de drabbade samhällena. Vi läser ofta om hur kulturarv skadas eller förstörs i krig, exempelvis i Syrien och Irak och tidigare på Balkan. Men konflikter kan också orsakas eller fördjupas av dispyter om vem som ska ha rätt att använda historien och minnen från det förflutna. Konflikter leder vidare till nya tolkningar av det förflutna eftersom samhällens minne används för att bygga identiteter och kopplingar mellan förfluten tid, nutid och framtid.

Det är första gången en internationell konferens organiseras där forskare från kulturarvssektorn möter forskare från freds- och konfliktforskning.

Konferensen ingår i forskningsprojektet "Attacker på kulturarv: orsaker och konsekvenser sedda ur ett tvärvetenskapligt perspektiv" som leds av professor Mattias Legnér. Den är finansierad av Uppsala Universitet med visst stöd från British Museum i London.

Konferensen hålls på engelska. Den inleds 15 september kl 9.00 i sal B51 med tre öppna föreläsningar:

Dacia Viejo Rose, University of Cambridge: War and Cultural Heritage

Isak Svensson, Uppsala University: Exploring the Religious Dynamics of Armed Conflicts

Andreas Heymowski, Uppsala University/Cultural Heritage without Borders: Restoring and Building Relations – 20 Years of Experience from the Western Balkans

Resten av konferensen ägnas presentationer av olika deltagare (se detaljerat program), och dessa presentationer är öppna för inbjudna. Den 16 september kl 11–12 avslutas konferensen med ett rundabordssamtal i sal E30.

Kontakt: Mattias Legnér, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, Campus Gotland, e-post: mattias.legner@konstvet.uu.se">mattias.legner@konstvet.uu.se, telefon: 0498-10 83 31, mobil: 070-568 91 83.

Relaterade dokument:
Program Workshop