Nyheter och press

Följ med in i seriernas värld på Uppsala universitetsbibliotek

Pressmeddelande
2016-09-13

I en unik donation har serietecknaren Liv Strömquist skänkt samtliga nummer av seriefanzinet Rikedomen till Uppsala universitetsbibliotek. Dessa kommer att visas upp i en ny serietidningsutställning som nyligen slagit upp portarna. I samband med utställningen kommer också ett symposium om serieforskning att hållas.

Universitetsbibliotekets nya utställning ”KABOOM!! Tecknade serier: kul, kult eller kultur? En utställning om serier ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar” inbjuder dig att följa med på en exposé genom seriernas värld och en inblick i dagens serieforskning.

I samband med utställningen har Liv Strömquist donerat samtliga nummer av seriefanzinet Rikedomen till universitetsbiblioteket. Seriefanzinet har tidigare inte funnits tillgänglig på något av de stora forskningsbiblioteken. Rikedomen kommer att ingå i utställningen, och sedan finnas tillgänglig på Carolinabiblioteket för framtida forskning.

Liv Strömquist är idag en av Sveriges mest framgångsrika serietecknare. I början av 2000-talet, innan genombrottet med 100 % fett (Galago, 2005), producerade Strömquist det egna seriefanzinet Rikedomen. Fanzinet som utkom i fem egenkopierade och handcirkulerade nummer i en upplaga av cirka 100 exemplar, innehåller mycket av det material som skulle ingå i Strömquists seriealbumsdebut.

Utställningen
I universitetsbibliotekets utställning får besökaren följa med på en exposé genom seriernas värld och får en inblick i dagens serieforskning. Tecknade serier väcker associationer, känslor och reaktioner. För många har det varit vägen till läsning, för andra en stunds förströelse eller vuxit till ett stort och initierat intresse. Serier har också mötts med skepsis och betraktats som undermålig litteratur.

– Serietecknandet är ett synnerligen livaktigt litterärt och konstnärligt skapande, samt ett forskningsområde inom flera ämnen, bland andra litteraturvetenskap och konstvetenskap, säger Britta Wijkander, bibliotekarie på Carolinabiblioteket

Fokus för utställningen är Sverige, men svenskt serieskapande har även influerats och påverkats av internationella serier, framförallt från USA.

Mer information om utställningen och bokning av pressvisning:
Britta Wijkander, bibliotekarie på Carolinabiblioteket, britta.wijkander@ub.uu.se Tel. 070-4250794

Symposiet
I samband med utställningen hålls ett tvärvetenskapligt seminarium på Carolina Rediviva den 16 september om tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning. Syftet är att lyfta skilda akademiska perspektiv som på olika sätt kan belysa de tecknade seriernas egenart och villkor.

Mer information om symposiet:
David Gedin, docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen, david.gedin@littvet.uu.se.
Malin Nauwerck, doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen, malin.nauwerck@littvet.uu.se tel. 018-471 61 83

Välkommen in i seriernas och vetenskapens värld!

Utställningen pågår fram till 4 januari 2017. Se utställningssalens öppettider på bibliotekets webbplats.

Relaterade dokument:
program serieutställning 

Bilder för nedladdning:
Följ med in i seriernas värld på Uppsala universitetsbibliotek Följ med in i seriernas värld på Uppsala universitetsbibliotek Följ med in i seriernas värld på Uppsala universitetsbibliotek Följ med in i seriernas värld på Uppsala universitetsbibliotek Serie-affisch-web (002)