Uppsalakoncept ska hjälpa skotskt universitet med näringslivssamverkan

16 juni 2014

Uppsala universitets möteskoncept AIMday, som utvecklats av universitetets innovationsstödjande enhet UU Innovation, sprider sig nu utanför Sveriges gränser. Som första lärosäte utanför Sverige arrangerar universitet i Edinburgh i Skottland sin första AIMday den 18 juni.

Universitetet i Edinburgh är vänuniversitet till Uppsala universitet sedan lång tid tillbaka. Under det senaste året har kontakterna mellan de respektive universitetens innovationskontor, UU Innovation och Edinburgh Research and Innovation (ERI), varit många. Fokus för intresset har varit AIMday, en strukturerad metod för att underlätta samverkan och kunskapsutbyte mellan akademiska forskare och externa organisationer.

- Alla universitet försöker etablera de bästa metoderna för kunskapsutbyte och, fram till nu, har det inneburit ett något spretigt tillvägagångssätt. Det är därför vi är nyfikna på de möjligheter som ges av den strukturerade metod som AIMday innebär, säger ERI:s marknadschef Alex Proudfoot.
 
Medarbetare från ERI har besökt Uppsala vid flera tillfällen för att på plats få lära sig mer om AIMday. Temat för det skotska universitetets första AIMday är modellering och simulering. Den 18 juni kommer ett tiotal företag att få kvalificerad input kring sina frågor av ett tjugotal av universitetets forskare som har specialkunskap om frågeställningarna.
 
- Vi är så klart väldigt glada och stolta över att universitetet i Edinburgh tagit till sig AIMday för att effektivisera sitt stöd för samverkan mellan universitetets forskare och företag säger Lars-Eric Larsson, biträdande chef för UU Innovation. Det är väldigt spännande att vi utvecklat en metod som bryter ny mark nu inte bara utanför vårt eget universitet utan utanför Sverige.
 
Uppsala universitet har arrangerat AIMday sedan 2008 då konceptet såg dagens ljus som ett sätt att föra samman materialforskningen på Ångströmlaboratoriet med industrin. Sedan dess har AIMday genomförts inom flera tematiska områden, bland annat cancer, diabetes, bildanalys och public management. Sedan 2011 används konceptet också av andra svenska lärosäten, däribland KTH och Lunds universitet. 

Fakta om AIMday
AIMday är en mötesform som erbjuder en unik möjlighet för akademiska forskare och externa organisationer att knyta nya kontakter och utbyta kunskap kring gemensamma intresseområden. Organisationer lämnar in frågor i förväg som sedan matchas med rätt akademisk kompetens. På en AIMday diskuteras varje fråga under en timme i små grupper. AIMday är ett registrerat varumärke som ägs av Uppsala universitet