Nyheter och press

Carl Larsson Monumentalmålaren

Pressmeddelande
2016-11-22

NY BOK Carl Larsson är berömd och uppskattad för sina idylliska familjebilder från hemmet i Sundborn. Mindre kända är hans monumentalmålningar, trots att flera av dem pryder välkända offentliga byggnader i vårt land. Monumentalmåleriet var dock den del av konstnärskapet han själv satte högst. I den här boken sätts hans monumentalmålningar in i sitt europeiska sammanhang och studeras som bärare av samhälleliga, nationella och pedagogiska ideologier.

Boken granskar vidare Carl Larssons måleri utifrån ett genusperspektiv och hans ofta komplicerade förhållande till mecenater och beställare. Av största intresse är också receptionshistorien, inte minst då det gäller Midvinterblot, den kanske mest omstridda målningen i svensk konsthistoria. Boken handlar om konstverken men tecknar samtidigt en fascinerande bild av konstnärspersonligheten.

Hans-Olof Boström är professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet. Hans omfattande och mångsidiga författarskap omfattar bland annat monografier över Thor Fagerkvist och Bror Hjorth samt den stora undersökningen Det underbara skåpet om konstskåpet i Uppsala.

Boken kan beställas genom www.ub.uu.se/actashop eller per epost acta@ub.uu.se.

Titel: Carl Larsson Monumentalmålaren
Författare: Hans-Olof Boström

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS
Ars Suetica 23
Editor: Jan von Bonsdorff
ISSN 0066-7919
ISBN 978-91-554-9632-6
Acta Universitatis Upsaliensis / Uppsala University Publications