SciLifeLab får 200 miljoner kronor till toppmodern sekvensering

3 oktober 2014

SciLifeLab har beviljats en donation på 200 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att expandera Sveriges kapacitet inom genomik. Pengarna kommer primärt att bekosta tio stycken Illumina HiSeq X Ten sekvenseringsmaskiner och tillhörande drift och datorkapacitet.

NGI, National Genomics Infrastructure, är en av SciLifeLabs största plattformar. I och med inköpet av HiSeq X Ten-systemet blir NGI den tredje största plattformen för genomik i Europa.

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda sekvensering av hela mänskliga genom i en takt av upp emot 15 000 individuella genom per år, vilket möjliggör för forskare att genomföra internationellt konkurrenskraftiga studier på sjukdomar och människans evolution, säger Ann-Christine Syvänen vid NGI i Uppsala.

Hon poängterar också att en del av anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer att riktas direkt till forskarna inom humangenomiken i form av medfinansiering av deras helgenom-sekvenseringsprojekt.

Datorresurserna vid Uppsalanoden för den svenska nationella beräkningsinfrastukturen (SNIC-UPPMAX) utökas samtidigt med hjälp av anslaget, för att svara mot det ökande behovet av lagring och analys som kommer att uppstå.

– Vi är också stolta att kunna erbjuda kompletterande tekniker som PacBio och Ion Torrent för en uppsjö av tillämpningar, säger Ulf Gyllensten vid NGI i Uppsala.

Under 2013 genomfördes mer än 500 projekt vid NGI inom en stor variation av områden, till exempel mänskliga sjukdomar och biodiversitet. Projekten leddes av ett stort antal forskare från elva svenska universitet och myndigheter och har resulterat i ett stort antal publiceringar med stor genomslagskraft.