Nyheter och press

Yoga – en alternativ väg ur beroende?

Pressmeddelande
2017-03-08

Den 17 mars arrangerar nätverket U-FOLD vid Uppsala universitet ett seminarium om yoga som en kompletterande metod till traditionell läkemedelsbehandling under vägen ur ett missbruk.

Idag prövas många kompletterande och alternativa metoder till traditionell läkemedelsbehandling längs vägen ur missbruk och beroende. Bland annat märks akupunktur, tolv-stegs behandling, meditation, religiösa omvändelser samt den i västvärlden mycket populära body-yogan vars rötter finns i Sverige.

U-FOLD är ett nätverk som omfattar många olika aktörer i Uppsala och som arbetar mot läkemedels- och drogberoende. I det kommande seminariet sätts fokus på just yoga, som på senare år med framgång utgjort behandlingsalternativ vid psykiatriska komplikationer, stress och smärta.

En av deltagarna i seminariet är Göran Boll, som i många år arbetat med medicinsk yoga och initierat framgångsrik behandling av olika stressyndrom vid Karolinska sjukhuset. Från Stockholm kommer även Ulf Wallgren, tidigare nyhetsankare i SVT som idag engagerar sig i yogautbildning vid MediYoga i Stockholm. Andra talare är Eva Seilitz och Nora Kerekes som rapporterar om en forskningsstudie av yogans effekter på klienter i kriminalvården. Vid seminariet presenteras också amerikanska rapporter om hur yoga förtjänstfullt kunnat bidra och komplettera såväl terapi som prevention vid drogberoende. Presentationerna följs av ett panelsamtal.

Deltagare:
Göran Boll, dipl. yogalärare, grundare av MediYoga, Stockholm
Nora Kerekes, docent, Högskolan Väst, Trollhättan
Eva Seilitz, grundare av Krimyogan, Kriminalvården
Ulf Wallgren, journalist
Fred Nyberg, seniorprofessor och koordinator för U-FOLD

Moderator: Annika Dopping, journalist, programledare

Tid: fredagen den 17 mars, kl. 10-13
Plats: Hörsal 1, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

För mer information, kontakta Fred Nyberg, tel: 0708-174166, e-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se

Mer information, program och länk till anmälan.