Offensiv satsning på utbildningar vid Campus Gotland

Pressmeddelande
2017-06-20

Uppsala universitet ser med tillförsikt på det kommande tre åren i verksamhetsplanen som idag klubbades av konsistoriet (styrelsen). Flera nya utbildningar planeras för Campus Gotland.

- Det är viktigt att ge organisationen långsiktiga planeringsförutsättningar. Vi fortsätter att fokusera på kvalitet och stöd till de områden vi lyft fram i våra forskningsstrategier och gör också en offensiv satsning på meriteringsanställningar och gästprofessorsprogram, säger rektor Eva Åkesson.

- På utbildningssidan kommer utbyggnaden av nya program på Campus Gotland igång på allvar våren 2018. Dessutom ökar vi stödet till språkverkstaden och till förberedande kurser och behörighetsgivande kurser i svenska.

Kvalitetsarbetet fortsätter, universitetet sjösätter en intern utbildningsutvärdering och kommer att jobba med att dra nytta av den forskningsutvärderingen KoF-17 som nyligen gjorts och just nu analyseras. Vissa detaljer i sifforna återstår och kommer att tydliggöras i regeringens höstbudget.

- Det har aviserats ökade basanslag inom forskningen, vilket vi välkomnar, liksom utbyggnaden av de utbildningar regeringen prioriterat. Men vi hoppas även på fler utbildningsplatser att disponera fritt.

För mer information, kontakta presschef Anneli Waara, 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se, eller Christer Waldenström, utredare Campus Gotland, 0498-108221, christer.waldenstrom@uadm.uu.se

FAKTA:

Planerade utbildningar Campus Gotland:

Utbildningar på engelska för internationell rekrytering inom teknik och naturvetenskap:

- Master- och magisterutbildning i Hållbar destinationsutveckling, tre magisterår som kan kombineras till en master

- Kandidatutbildning i Hållbar energiomställning och ledarskap

- Masterutbildning i Vindkraftsprojektering (utbyggnad från tidigare magisterår med motsvarande inriktning)

Utbildningar inom humaniora och naturvetenskap:

- Kandidatutbildning i Digital affärsutveckling

- Kandidatutbildning i Samhällsplanering

- Masterutbildning i Kulturvård (startar redan 2017- utbyggnad av magisterår med motsv. inriktning).

- Två ny inriktningar på lärarutbildning (start 2017): förskollärare, grundlärare 4-6

- Fristående kurser: A-kurs i Ekonomisk historia samt i Statistik

Utbildningar inom medicin och farmaci:

- Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska.