Nyheter och press

Möt Uppsala universitets forskare i Almedalen

Pressmeddelande
2017-06-29

Varför används inte den kunskap som finns om hur friska och produktiva arbetsplatser skapas? Vem ska lösa antibiotikaresistenskrisen? Oredlighet i forskning och etikprövning – hur skyddas patienten? Uppsala universitet bjuder in till en rad angelägna panelsamtal under Almedalsveckan.

Uppsala universitetet har en given närvaro i Almedalen genom Campus Gotland, som ligger i direkt anslutning till Almedalsparken. Under årets Almedalsvecka är flera forskare och ledning på plats för att lyfta viktiga samhällsfrågor. Det handlar om bland annat om hållbar utveckling, möjligheter för nyanlända, konfliktlösning, livsåskådningar, rasism och mänskliga rättigheter, makten över välfärden, faktaresistens och mycket annat.

På måndagseftermiddagen arrangeras en halvdag under temat universitetens roll i samhället. Hur ska universiteten styras, bidra till samhället, internationaliseras, delta i kunskapsspridning och debatt? Hur självständiga ska de vara? Ett av seminarierna gästas av professor Rush Holt, från American Association for the Advancement of Science, AAAS. Han inleder ett seminarium om vår tid då forskningsbaserad kunskap utmanas och "alternativa fakta" sprids. Vilket ansvar har forskarna? Medierna?

Uppsala universitet deltar också i den så kallade Östersjöveckan som handlar om miljö och säkerhet kring Östersjön, och i region Uppsalas satsning på en gemensam arena för Uppsalaaktörer.

Hela programmet i UU:s regi: http://www.uu.se/almedalen/program/

Flertalet kan ses även live på webben, eller i efterhand: http://media.medfarm.uu.se/play/live/

Förutom en rad egenarrangerade seminarier finns många fler forskare på plats i andras debatter och seminarier, ett par exempel bland många är ett seminarium om EU:s försvarssamarbete, i Försvarshögskolans regi och ett som diskuterar hur sekulärt Sverige egentligen är, i Forskning och framsteg regi..

Ett 50-tal forskare inom olika kunskapsområden är på plats under delar av veckan och finns intresse från media för intervjuer etc, hör av er till presschef Anneli Waara (kontaktuppgifter nedan). Även universitetsledningen, dvs Rektor Eva Åkesson (@Eva_Akesson), prorektor Anders Malmberg (@Malmberg_Anders), universitetsdirektör Katarina Bjelke (@KatarinaBjelke), finns på plats i Visby under veckan, liksom kommunikationsdirektör Pernilla Björk (@PernillaBjork).

Vi använder #Almedalen under våra seminarier. Följ oss också på @uppsalauni.

Kontaktperson för media, frågor inklusive intervjuförfrågningar: Presschef Anneli Waara, 070-425 07 18 eller @anneliwaara (på plats i Almedalen söndag em – torsdag em)