Uppsala universitet får ny universitetsantikvarie

17 november 2014

Docent Mikael Ahlund blir ny universitetsantikvarie och biträdande chef för Museum Gustavianum. Han kommer närmast från Nationalmuseum.

Mikael Ahlund har sedan 1998 varit verksam som intendent vid Nationalmuseum där han arbetat med flera stora utställningar, som Prerafaeliterna, Drömmen om Italien och nu senast Highlights: kända och okända konstskatter från Nationalmuseum. Mikael Ahlund disputerade med boken Landskapets röster, en studie i landskapsmålaren Elias Martins bildvärld. Han var också en av redaktörerna för den stora katalog över Uppsala universitets konstsamling som publicerades 2001.

- Med sin gedigna erfarenhet kommer Mikael Ahlund att kunna lyfta fram universitets magnifika konstsamling på nya sätt. Uppsala universitet får nu en mycket kompetent universitetsantikvarie, säger Gustavianums chef Marika Hedin.

Under 2014 har Museum Gustavianum fått ett nytt uppdrag. I det ingår att arbeta mer aktivt samlingarna både publikt och som en infrastruktur för undervisning och forskning.

- Konstsamlingen vid universitetet innehåller en lång rad verkliga guldkorn, som kan tematiseras i utställningar och som är intressanta för forskare med olika infallsvinklar, säger Mikael Ahlund.

Ahlund tillträder tjänsten som universitetsantikvarie och biträdande museichef i januari 2015.